На главную - Образцы кассационных жалоб - Касаційна скарга на вирок районного суду

Касаційна скарга на вирок районного суду

                                                                                                До Верховного Суду України

                                                                                               Судова палата у
                                                                                               кримінальних справах

                                                                                               Адвоката ______________________

                                                                                              ______________________________

                                                                                               захисника підсудної К.___________

                                                                                              Справа № ____

                                                              Касаційна скарга                              

                            на вирок  _____ районного суду від «__»________ 20   р.            

                  Вироком ______ районного суду ______ області від __.______ 20  р.  К. засуджена за ч. 1 ст. 296 КК ( 2341-14) на один рік обмеження волі. На підставі  ст. 75 КК її звільнено від відбування покарання з іспитовим строком один рік.  

В апеляційному порядку справа не розглядалася. За вироком суду К. визнана | винною в тому, що __ .______20  р. у стані алкогольного сп'яніння, порушуючи громадський порядок, умисно, із хуліганських мотивів заподіяла потерпілому С. легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров'я. Ці обставини підтверджуються поясненням потерпілого С. та свідків Н. і М., а також висновком експерта.                                                          

 Вирок суду підлягає зміні у зв”язку з неправильним застосуванням норм  Кримінального кодексу при призначення покарання, а отже, і порушенням законних прав засудженої.                                                  

 Підставами для зміни вироку у даній справі є: неправильне застосування кримінального закону та невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого. Суд із достатньою повнотою дослідив обставини справи та правильно  кваліфікував дії К. за ч. 1 ст. 296 КК (2341-14). У захисту немає заперечень щодо  кваліфікації її дій. Але у той же час, при вирішенні питання про призначення їй покарання, суд не врахував, що на момент учинення злочину та постановлення вироку К. була неповнолітньою. Не враховано судом ту конкретну ситуацію, в якій  К, опинилася, зокрема, не дано вірну оцінку діям потерпілого, який повівся щодо  К. некоректно, кинув на її адресу зневажливу репліку, яку засуджена розцінила як образу Неповнолітній вік К. не дав їй змогу більш об'єктивно оцінити ситуацію і цю обставину суд не врахував, хоч і повинен був її оцінити. У захисній промові за­хисник звертав увагу на ці обставини і просив обмежитись штрафом. Але суд не прислухався до аргументів захисту і тому припустився помилки. Відповідно ж до ч. З ст. 61 та ст. 98 КК (2341-14) обмеження волі як вид покарання не може застосо­вуватися до неповнолітніх. Суд цю вимогу закону порушив.

Крім того, згідно з ч. 2 ст. 104 КК (2341-14) неповнолітнього може бути звільнено від відбування покарання з випробуванням лише в разі засудження йо­го до позбавлення волі. Таким чином, призначивши К. покарання у виді одного року обмеження волі та звільнивши її від відбування покарання на підставі ст. 75 КК, суд неправильно застосував кримінальний закон.

Оскільки санкцією ч. 1 ст. 296 КК (2341-14) передбачено й більш м'яке пока­рання — у виді штрафу і, враховуючи можливість К. його сплатити, вважаю, що суд в порядку ст. 396 КПК України може вирок змінити й застосувати більш м'яке покарання.

З огляду на наведене, вирок щодо К. у частині призначеного покарання слід змінити й призначити їй за ч. 1 ст. 296 КК (2341-14) замість обмеження волі штраф у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян — 17 грн.

На підставі наведеного та керуючись ст. 48, 383, 394, 395,3 96, 398 КПК Ук­раїни, ч. З ст. 61, ст. 98, ч. 2 ст. 104, ч. 1 ст. 296 КК України

Прошу:

Вирок змінити та призначити К. замість обмеження волі більш м'яке покаран­ня — штраф у розмірі 17 грн.

Додаток: копія свідоцтва про народження К., ордер, копія касаційної скарги.

     Захисник     ______________

 

 
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?