На главную - Образцы кассационных жалоб - Касаційна скарга на вирок Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду

Касаційна скарга на вирок Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду

                                                                          До Верховного Суду України

                                                                          Судова палата у кримінальних справах

                                                                          Адвоката_____________________

                                                                          ахисника підсудного П.________

                                                                         Справа № __________________
 
                                                      Касаційна скарга

                 на вирок Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду

       Вироком Колегії Суддів Судової палати в кримінальних справах Апе­ляційного суду ________ області від __ __ 200_ р. П. А. Б. засуджено за розбійні напади, вчинені у складі банди, умисне вбивство за обтяжуючих обста­вин та інші злочини.

При судовому розгляді справи, суд допустив істотне порушення консти­туційних гарантій підсудного П. та вимог кримінально-процесуального закону.

Так, відповідно до ст. 87-1 КПК повне фіксування судового процесу за допо­могою звукозаписуючої апаратури чи інших технічних засобів здійснюється на вимогу хоча б одного учасника розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

Під час розгляду справи П. звернувся з таким клопотанням. Однак суд не за­довольнив його, мотивуючи це тим, що фіксування судового процесу з викорис­танням відеотехніки законом не передбачено і що це клопотання заявлено на­прикінці судового слідства. Наявна ж звукозаписуюча апаратура в даний час у суді не працює.

Таке не відповідає дійсності. Так, цього ж дня, за участю одного з адвокатів, що приймає участь у даній справі, відбулося засідання у іншій справі, де клопо­тання про звукозапис суддя М. задовольнив і звукозапис був проведений в судо­вому засіданні. Отже суд, заявляючи, що техніка звукозапису не працює, заявляв неправду, що недопустимо для суду.

Рішення суду про відмову у проведенні запису є незаконним, оскільки супе­речить вимогам ст. 87-1 КПК і порушує одну з основних засад судочинства, пе­релічених у ст. 129 Конституції України.

Не може бути підставою для відмови і те, що клопотання про фіксування судового процесу було заявлено підсудним не із самого початку слухання справи, а                                                                                                в стадії судового слідства. Адже чинним законодавством не встановлено винятків
із вимог названої правової норми, які були б пов'язані з певною стадією судово
го процесу, починаючи з якої такі клопотання могли б не задовольнятися судом.         

Безпідставними є й доводи суду про те, що фіксування судового процесу з ви-

користанням відеотехніки законом не передбачено. Згідно зі ст. 87-1 КПК таке фіксування здійснюється за допомогою звукозаписуючої апаратури чи інших технічних засобів, а П. просив це зробити за допомогою аудіо— чи відеозаписуючої апаратури.        

                Розглянувши справу без фіксування судового процесу технічними засобами, яке було обов'язковим, суд допустив істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, що відповідно до п. 10 ст. 370 КПК тягне на скасування виро-

ку та повернення справи на новий розгляд судом першої інстанції.                        Ці та інші обставини порушення закону випливають із змісту вироку, протоколу судового засідання, а також письмового пояснення адвоката та засвідченої ним копії  клопотання про звукозапис у справі, яка слухалась у тому ж суді і в той же день, у якій клопотання про звукозапис було задоволене. Клопотання про приєднання цих додаткових матеріалів додається.                                                      

                На підставі наведеного та керуючись ст. 48, 871, 393, 395, 396, 398 КПК  України, п. 7 ст. 29 Конституції України       

                 Прошу:                                                                                                                          

                Касаційну скаргу задовольнити. Вирок Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду _____ області від __ __ 200_ р. скасувати, справу направити на новий розгляд.       

                Додаток : Ордер, копія касаційної скарги, клопотання, письмове пояснення  

адвоката С., засвідчена копія клопотання адвоката С. про звукозапис у справі.    

Захисник _________          

 
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?