На главную - Образцы кассационных жалоб - Касаційна скарга на вирок Верховного Суду

Касаційна скарга на вирок Верховного Суду

                                                                                          До Верховного Суду України

                                                                                         Судова палата у кримінальних справах

                                                                                         Адвоката ______________________

                                                                                         _______________________________

                                                                                        захисника підсудного Т.__________

                                                                                        Справа № ____

                                                   Касаційна скарга

                        на вирок Верховного Суду від “__”______ 20   р.

           Вироком Колегії Суддів Судової палати з кримінальних справ Верховного Суду  від __.______ 20   р. А. засуджено за ч. 4 ст. 187 КК на 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. За сукупністю зло­чинів на підставі ст. 70 КК А. остаточно визначено покарання у виді 13 років поз­бавлення волі з конфіскацією всього майна.

А. засуджено за умисне вбивство з корисливих мотивів Б., вчинене під час розбійного нападу. Як визнав суд, __.______ 20   р. приблизно о 2 год. ночі А., пе­ребуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зайшов у торгівельний кіоск, де пра­цювала реалізатором йото знайома Б. В кіоску А. вирішив учинити напад на Б. з метою заволодіння майном, яке там знаходилося, та її умисне вбивство. Для цьо­го він узяв у кіоску ніж і завдав ним чотири удари в шию та один в обличчя Б. Від одержаних тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події. Убивши Б, А. за­володів індивідуальним майном потерпілої на суму 765 грн, а також майном при­ватного підприємця на суму 1 тис. 300 грн.

При постановленні вироку судом допущено істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, що негативно позначилися на повноті судо­вого слідства.

Відповідно до статті 323 КПК України суд обґрунтовує вирок лише тими до­казами, які були розглянуті в судовому засіданні.

Під час судового слідства, як видно із самого вироку, були досліджені лише по­казання А. як обвинуваченого, які були оголошені судом за клопотанням самого підсудного. Решту доказів, у тому числі й дані, які характеризують особу підсудного, суд не досліджував, пославшись на те, що останній підтверджує їхню об'єктивність і достовірність.

Так суд не дослідив доказів, які характеризують особу підсудного, хоча такі є у

справі: характеристики з місця роботи, державні нагороди, документи, які підтверджують його інвалідність.

У відповідності із статтею 257 КПК України суд повинен безпосередньо дослідити докази у справі. Однак ці вимоги не були дотримані судом, чим пору­шено принцип безпосередності дослідження доказів при розгляді справи.

Судове засідання за кожною справою відбувається безперервно, крім часу, призначеного для відпочинку. Між тим, суд робив перерви, в яких розглядав інші справи, порушуючи безперервність процесу Так, суддя Н., який є головуючим у цій справі, приймав участь у судовому засіданні іншої колегії суддів, у перерві між засіданням (про що було оголошено учасникам процесу).  Наведена обставина підтверджується випискою з копії вироку у справі 3. та витягом із Протоколу у справі 3., із якого випливає, що суддя Н. приймав участь у засіданні у справі 3. у перерві засідання у справі А. Ці матеріали додаються до ка­саційної скарги. Безперервність судового процесу сприяє послідовному, більш повному і правильному безпосередньому сприйняттю суддями всіх обставин справи, обгрунтованому аналізу й оцінці доказів. Порушення безперервності процесу привело до однобічності й необ'єктивності у сприйнятті обставин справи. Порушення безперервності, яке мало місце, є істотним порушенням кримінально-процесуального закону. Під час досудового слідства А. визнавав себе винним у вчиненні злочинів відповідальність за які передбачена п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК, частково. При цьому він не заперечував факту умисного вбивства Б., але не визнавав корисливо­го мотиву його вчинення, а отже, і своєї вини в розбійному нападі з метою заволодіння особистим майном потерпілої і тим, що знаходилося у кіоску.

Крім того, суд не роз'яснив підсудному, всупереч вимогам ст. 299 КПК, що у      випадку скороченого судового слідства, він буде позбавлений права оспорювати        фактичні обставини справи та розмір цивільного позову. Зокрема, це підтверд­жується протоколом судового засідання, у якому відсутній відповідний запис про таке роз'яснення. Це нові матеріали, одержані в порядку адвокатського запиту, та додаються відповідно до статті 393 КПК України (клопотання про їхнє приєднан­ня додається).

За обставин, коли підсудний не визнавав корисливого мотиву вчинення вбив-      ства, а отже, і своєї вини в розбійному нападі з метою заволодіння особистим май-           ном потерпілої і тим, що знаходилося у кіоску, суд не повинен був проводити скомкане слідство. Слід було мати на увазі й те, що обсяг доказів, які будуть досліджуватися та порядок їхнього дослідження визначаються постановою судці чи ухвалою суду. Зокрема, в ухвалі суду має бути чітко вказано, визнання яких фактичних обставин справи суд вважає недоцільним. Але дане питання у відповідній ухвалі викладено нечітко.

На підставі наведеного та керуючись ст. 48,257, 299, 323, 383, 394, 395, 396, 398 КПК України

Прошу:

Касаційну скаргу задовольнити.

Вирок Верховного Суду  від “__”______ 20   р. скасувати, а справу направити на новий розгляд.

Додаток: ордер, копія касаційної скарги, виписка з копії вироку у справі 3., ви­тяг із Протоколу судового засідання у справі 3., клопотання про приєднання до­даткових матеріалів, яких немає у справі.

Захисник     _____________                                     

 
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?