На главную - Образцы договоров - Договір дарування квартири

Договір дарування квартири

                                                           Договір дарування квартири

м. Київ                                                                                         "__" __________ 20__ р.

Громадянин України _______________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ____________________________________,

(вказати місце проживання)

(надалі іменується "Дарувальник"), з однієї сторони, та громадянин України

_______________________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: _________________________________,

(вказати місце проживання)

(надалі іменується "Обдаровуваний"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір дарування квартири (надалі іменується "Договір") про таке.

1. Дарувальник передає квартиру, визначену в п. 2 цього Договору, безоплатно у власність Обдаровуваному.

2. Квартира, що передається за цим Договором, має наступні характеристики: _________________________________________,

(адреса і номер квартири прописом)

квартира складається із ___ кімнат загальною площею ________ кв. м, у тому числі житловою площею - ____________ кв. м. (надалі іменується "квартира"). Інші характеристики квартири наводяться в технічному паспорті, який виданий ________________ і є додатком N 1 до цього Договору.

3. Дарувальник цим підтверджує, що квартира на момент укладання цього Договору належить йому на праві приватної власності на підставі _ __________________________ , яке зареєстроване у ______________ _                                                   "__"_________ 20__ року , а також те, що квартира не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

4. Вартість квартири, що передається за цим Договором, Сторони визначають у сумі _______ (__________________) грн. Оціночна (інвентаризаційна, балансова) вартість квартири за цим Договором становить _________, що підтверджується ___________________ .

5. Цей Договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

6. Цей Договір вважається укладеним з моменту передання квартири Обдаровуваному.

7. Передання квартири Обдаровуваному відбувається в момент нотаріального посвідчення цього Договору і виражається у прийнятті Обдаровуваним ключів від квартири.

8. Право власності Обдаровуваного на квартиру виникає з моменту передання квартири.

9. Будь-які витрати, пов'язані з укладенням цього Договору, покладаються на Обдаровуваного.

10. Додаткові умови ____________________________________________ ______________________________________________________________

______________________________________________________________.

11. Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у ____примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ СТОРІН

Дарувальник:

____________/_____________________ /

Обдаровуваний:

____________ /_____________________ /
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?