На главную - Образцы договоров - Договір про надання послуг

Договір про надання послуг

                                                          Договір про надання послуг

м. Київ                                                                                                    “___” __________ 20__ р.

Сторони:

Виконавець: _____________, в особі ___________, що діє на підставі ____________, з одного боку,

Замовник: _________________________________, в особі __________________, що діє на підставі ____________, з іншого боку,

Уклали цей договір про нижчевикладене:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати йому, відповідно до умов договору, правову інформаційно-консультативну допомогу по юридичних питаннях, пов'язаним з діяльністю підприємства, а Замовник зі своєї сторони зобов'язується прийняти зазначені послуги й оплатити їх.

2.ОБОВ'ЯЗКУ СТОРІН

2.1.Замовник зобов'язується:

- звертатися до Виконавця за інформаційно-консультативною допомогою, зазначеної в п. 2.2.;

- у кожному окремому випадку надавати заявку, у якій чітко формулювати завдання перед Виконавцем і встановлювати конкретні строки їхнього виконання;

- на вимогу Виконавця надавати в розпорядження останнього необхідні документи й інформацію, що сприяють якісному консультуванню;

- вчасно оплачувати послуги Виконавця, згідно п.3 даного договору.

2.2.Виконавець зобов'язується:

- на вимогу Замовника, відповідно до заявки оформленої в письмовому виді, надавати наступну правову допомогу:

а) перевіряти відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів Замовника, надавати допомогу в правильному оформленні документів;

б) брати участь у підготовці й висновку різного роду договорів, що містяться Замовником із третім особами;

в) розробляти переддоговірні угоди, клопотання, претензії, позовні заяви, а також інші документи, пов'язані з підприємницькою діяльністю Замовника й носящие правовий характер;

г) давати консультації , висновку , довідки по правових питаннях, що виникає в діяльності Замовника.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1.Замовник щомісяця виплачує Виконавцеві суму в розмірі _______, ___грн. /_________ /, поза залежністю від кількості заявок, зроблених протягом місяця..

3.2.Оплата виробляється в наявній або безготівковій формі в повному обсязі не пізніше _______ числа поточного місяця за наступний місяць, тобто 100 %-ная предпоплата.

3.3. Розмір щомісячної оплати, зазначений у п.3.1. даного договору, може бути змінений Виконавцем в однобічному порядку у випадку зміни цінової політики на ринку юридичних послуг.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

4.1.За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства.

4.2.За необґрунтовану однобічну відмову від виконання своїх зобов'язань несумлінна сторона сплачує штраф у розмірі __________ грн.

4.3.У випадку прострочення платежу Замовник сплачує штраф у розмірі 100% від суми заборгованості на момент її погашення.

5.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ Й УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

5.1. Даний договір набуває чинності з моменту його підписання й діє до "____"___________20__ р.

5.2.Даний договір може бути розірвуть достроково за обопільною згодою сторін.

5.3.Даний договір може бути розірвуть достроково з ініціативи однієї зі сторін у випадку не виконання або неналежного виконання своїх зобов'язань іншою стороною.

6.ОСОБЛИВІ УМОВИ.

6.1.Замовникові надається сім днів безкоштовного обслуговування, які починаються в день підписання договору й закінчується на ранок восьмого дня дії договору.

7.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Назва_________________________________________

Юридична адреса________________________________

Код ЕГРПОУ ______________________________

Із платника ПДВ №________________________

(Із платника єдиного податку № ________)

ИНН _______________________________________

Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________

Поштова адреса__________________________________

Телефон________________________________________

ВИКОНАВЕЦЬ

Назва_________________________________________

Юридична адреса________________________________

Код ЕГРПОУ _______________________________

Із платника ПДВ №________________________

(Із платника єдиного податку № ________ )

ИНН _______________________________________

Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________

Поштова адреса__________________________________

Телефон________________________________________

М.П. ___________________

М.П.___________________
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?