На главную - Образцы апелляционных жалоб - Апеляція на постанову районного суду

Апеляція на постанову районного суду

                                                         В Апеляційний суд  ______________                            

                               Адвоката _______________________

                               Адвоката _______________________

                               захисників ______________________

                               обвинуваченого за кримінальною справою 

                               №___ на постанову __ районного суду

                               від “__”_______ 20   року                          

                                                  Апеляція                                  

Постановою судді ______ районного суду _______ області від __.______ 20   р. обрано у відношенні О., ____ року народження, запобіжний захід у вигляді взяття під варту з утримуванням в ____ СІ ЗО.

У постанові про арешт обвинуваченого стверджується, що О., перебуваючи на волі, приховається від слідства і суду, або буде перешкоджати встановленню істини у справі.                                           

О. обвинувачується у скоєні злочинів, передбачених ст. 80 -1 К.К. України (в редакції 1960 року) та ч. З ст. 212 КК України, в період коли він обіймав посаду генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю ____ з ____ по ___ роки.                                                    

             Постанову на арешт у відношенні О. вважаємо необгрунтованою і незаконною. Органами досудового слідства не встановлено жодних доказів того, що підозрюваний приховається від слідства і суду, або буде перешкоджати встановленню істини у справі. Перевірка матеріалів справи, до її порушення, три­вала 3 роки. Протягом цього періоду О. 33 рази викликався у слідчі органи, давав пояснення щодо обставин справи, передавав витребувані від нього документи.

            За цей період з ____ р. і до дня винесення постанови О, у справах підприємства «____», де він працював директором, 7 разів виїжджав за кордон і мав повну можливість залишитись . Однак, він кожен раз повертався в Україну.

При застосуванні запобіжного заходу суд не врахував попередню бездоганну поведінку О., його урядові нагороди, позитивні характеристики йо­го особи і те, що на його утриманні знаходиться важко хвора дружина, якою він опікується.

           Залишено без уваги судом і висновки лікарів, щодо необхідності надання підо­зрюваному кардіологічної допомоги у зв'язку з ішемічною хворобою серця, а та­кож та обставина, що йому зроблено операцію в онкологічному диспансері і що О. в даний час потребує післяопераційної реабілітації та терапев­тичного догляду.

Відповідно до п. З ст. 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, прийнятого Генеральною Асамблеєю 00Н у 1966 році та ратифікованого Україною 19.10.1973 року (набрав чинності 23.03.1976 року), тримання під вартою осіб, які чекають судового розгляду, не має бути загальним правилом, але звільнення може ставитись у залежність від подання гарантій явки на суд, явки на судовий розгляд у будь-якій іншій його стадії і, в разі необхідності, явки для ви­конання вироку.

У відповідності з п. З ст. 5 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, прийнятої 04.11.1950 року і ратифікованої Законом України від 17.07.1997 року, кожна заарештована або затримана особа має право на судовий розгляд упродовж розумного строку чи на звільнення до початку судового розгля­ду. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями явки до суду.

За таких обставин, суд, з урахуванням вимог ст. ст. 148,150 КПК України, а та­кож характеру пред'явленого обвинувачення, повинен був з'ясувати, чи правиль­ним буде рішення про те, що тримання під вартою О. до судового розгляду справи, буде саме тим запобіжним заходом, який забезпечить його на­лежну поведінку та виконання ним процесуальних обов'язків, та чи не має мож­ливості обмежитись застосуванням менш суворого запобіжного заходу.

Оскільки суд не прийняв до уваги істотні обставини, які характеризують осо­бу підозрюваного, стан його здоров'я, його бездоганну поведінку під час прове­дення перевірки справи, то за таких обставин постанова суду є незаконною та підлягає скасуванню.

             На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 148,150,347,348,382,48 КПК України                                                                    

Просимо:

Постанову судді ____ районного суду _______ області

від __.______20   р, — скасувати.                                            

 Додаток:                                                         

1. Дві копії апеляції

2. Копія постанови ______ районного суду

3. Повістки про виклик .

Адвокати  ________                                      

 
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?