На главную - Образцы апелляционных жалоб - Апеляційна скарга на рішення Господарського суду

Апеляційна скарга на рішення Господарського суду

                                                   До Київського апеляційного господарського суду

                                                   Через Господарський суд міста Києва
                                                   01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б

                                                   Скаржник   (Відповідач):
                                                   Товариство з обмеженою відповідальністю
                                                   «ПІДПРИЄМСТВО-1»
                                                   Код ЄДРПОУ ___________
                                                   Юридична адреса:
                                                    ________________________
                                                   Фактична адреса:
                                                    ________________________
                                                   Тел./факс _______________

                                                   Позивач:
                                                   Товариство з обмеженою відповідальністю
                                                   «ПІДПРИЄМСТВО-2»
                                                   Код ЄДРПОУ _________
                                                   Адреса ____________________
                                                   факс: ____________
                                                   email: __________

                                                   по справі №__________
                                                   Головуючий І інст. суддя ______________


                                            АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
     на рішення Господарського суду міста Києва від _________2013 року
                  (повний текст виготовлено _________ 2013 року)
       
      Рішенням Господарського суду міста Києва від _______ 2013 року (повний текст виготовлено ________ 2013 року) задоволено повністю позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО-2» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО-1». З відповідача стягнуто __________   грн. основного боргу та 1720,50 грн. судового збору.
      Відповідач не згодний з ухваленим рішенням, вважає його прийнятим на підставі не повністю досліджених доказів, з порушенням норм матеріального права при недотриманні норм процесуального права, виходячи з наступного.
      Відповідачем не був поданий відзив на позов в зв’язку з відрядженням його представника. Клопотання про відкладення розгляду справи, подане відповідачем через канцелярію суду, було судом відхилене, в зв’язку з чим справа розглянута без з’ясування всіх обставин, без належного дослідження поданих позивачем доказів на підтвердження своїх вимог.
      Під час підписання ______ 2012 року договору №__________  (далі-Договір) сторонами не була досягнута згода з усіх його істотних умов.
Так, предметом Договору відповідно до п. 1.1 є забезпечення комплексу заходів, спрямованих на стимулювання збуту продукції зазначеної в додатках до поточного договору, а замовник оплачує ці послуги у певний термін в п.2.3 цього Договору.
      Згідно пункту 3.1 Договору сторони домовились оформити перелік робіт (послуг), список товарних позицій, з якими будуть проводитись ці роботи і перелік адрес, за якими будуть виконуватись зазначені роботи, у вигляді додатків до цього.
      Відповідно до п. 3.3 Договору, тривалість робіт, їх періодичність, структуру звітності та інші обов’язкові до виконання умови оформляються у вигляді додаткових інструкцій або планограм які є невід’ємною частиною цього договору.
      Отже з тексту Договору вбачається, що сторони домовились при його підписанні викласти перелік конкретних умов його виконання в окремих додатках, які є невід’ємною частиною цього Договору. Однак з доданих позивачем до позовної заяви додатків вбачається, що між сторонами був укладений лише Договір без додатків. Позивачем додатки до Договору не додані до позовної заяви в зв’язку з тим, що не виготовлялись та не підписувались сторонами.
Таким чином Договір не містить конкретних вказівок на цілу низку умов (перелік продукції, перелік робіт, структуру звітності). Виконавець взяв на себе зобов’язання підготувати ці документи та надати іншій стороні (Замовнику) на підписання, однак цього не зробив, а виконати даний Договір без додатків просто неможливо, між сторонами не погоджено список товарних позицій, з якими буде проводитись робота та в чому полягає робота. Ті додатки до Договору, які підписані сторонами _________,  _________, ___________) не містять відомостей, посилання на які містять пункти 1.1, 3.1 та 3.3 Договору.  Такий договір вважається неукладеним відповідно до закону.
      Відповідно до ч.1 ст. 626 ЦК України, договором   є   домовленість   двох   або  більше  сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
      За ч.1 ст. 628 ЦК України, зміст  договору  становлять  умови (пункти),  визначені на розсуд сторін і погоджені ними,  та  умови,  які  є  обов'язковими
відповідно до актів цивільного законодавства.
     Згідно ч.1 ст. 638 ЦК України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами  договору  є  умови  про  предмет договору, умови,  що визначені законом як  істотні  або  є  необхідними  для договорів даного виду,  а також усі ті умови,  щодо яких за заявою
хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
     Положеннями частин 1-4 ст. 180 ГК України встановлено, що зміст  господарського  договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін,  спрямованою на встановлення,  зміну або припинення господарських зобов'язань,  як погоджені сторонами, так і ті,  що  приймаються  ними  як  обов'язкові  умови  договору відповідно до законодавства. Господарський   договір  вважається  укладеним,  якщо  між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто  згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного  виду,  а  також  умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода. При  укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Умови  про  предмет  у  господарському  договорі   повинні визначати  найменування  (номенклатуру,  асортимент)  та кількість продукції (робіт,  послуг),  а також вимоги до їх  якості.
      Відповідно до ч.8 ст. 181 ГК України, у разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних  умов господарського  договору,  такий  договір  вважається  неукладеним
(таким,  що не відбувся).  Якщо одна із сторін здійснила  фактичні дії  щодо його виконання,  правові наслідки таких дій визначаються нормами Цивільного кодексу України.
      Відповідно до ч.2,3 ст. 639 ЦК України, якщо  сторони  домовилися  укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.
      З аналізу наведених норм та положень Договору однозначно вбачається, що підписання сторонами Договору без погодження та підписання обов’язкових додатків до нього, посилання на які містяться в Договорі, не можна вважати укладенням договору в розумінні Глави 53 ЦК України, якою регулюються дані правовідносини. У вирішенні даного питання слід звернути особливу увагу на п.1.1 Договору «Предмет договору», який містить посилання на додаток до Договору, але такого додатку не існує. Виходячи зі змісту ст. 638 ЦК України, ст. 181 ГК України, без погодження предмету договору такий договір не є укладеним.
      Крім того, відповідно до п.2.3 Договору, повна оплата вартості роботи проводиться не пізніше 5 днів до закінчення роботи.
Враховуючи, що на даний момент Виконавець (позивач) все ще не виконав своїх зобов’язань за Договором, що підтверджується вищенаведеними аргументами, не повідомив  відповідно до п.2.3 Договору дату початку перебігу п’ятиденного строку до закінчення роботи, правових підстав для стягнення судом вартості послуг за Договором не існує.
      При винесенні рішення від ________ 2013 року Господарський суд міста Києва не дослідив підписаний сторонами Договір наявні в матеріалах справи документи, неправильно визначився із характером спірних правовідносин, не застосував закон, який підлягає застосуванню, зокрема ст.  638 ЦК України, ст. 181 ГК України, в зв’язку з чим прийняв помилкове рішення, яке підлягає скасуванню.
       
    Відповідно до ст. 103, 104 ГПК України, апеляційна інстанція  за  результатами  розгляду  апеляційної скарги має право, зокрема, скасувати  рішення  повністю  або частково і прийняти нове рішення. Підставами для  скасування  або   зміни   рішення   місцевого господарського суду є невідповідність висновків,  викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи, порушення  або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.
   
    Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 91-95, 103, 104 ГПК України,

ПРОШУ СУД:

    Рішення Господарського суду міста Києва від _________ 2013 року скасувати. Прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО-2» до  товариства з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО-1» про стягнення основного боргу в сумі __________   грн. відмовити повністю.

        Додатки:
    Доказ направлення копії апеляційної скарги позивачеві (квитанція, опис)
    Квитанція про сплату судового збору
   
    ___________ 2013 року

    Директор ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО-1»
    _____________________

Схожі записи:
Наступні записи:
Попередні записи:

 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?