На главную - Образцы апелляционных жалоб - Апеляційна скарга на Ухвалу Дарницького районного суду

Апеляційна скарга на Ухвалу Дарницького районного суду

                                                  До Київського апеляційного
                                                  адміністративного суду
                                                  01010 м. Київ, вул. Московська 8, корпус 30
                                                  Через Дарницький районний суду м. Києва
                           Скаржник:   ___________________________
                                                  02046 м. Київ вул. __________________
                                                  т. __________________
                                                  електронної пошти не маю
                          Відповідач:   ___________________ сільська рада
                                                  _________________________________
                                                  т.__________
                       Третя особа:   _______________________________
                                                  _______________________________
                                                  Т. _________________
                                                  справа №__________ суддя __________
          
           
                                                    Апеляційна скарга
           на Ухвалу Дарницького районного суду м. Києва від __________ 2011 року
                                  Ухвала отримана ________ 2011 року


     _________ 2011 року я звернувся з адміністративним позовом до Дарницького районного суду м. Києва про визнання нечинним та скасування рішення органу владних повноважень.
     Предметом позову із визнання нечинним та скасування рішення ______________ сільської ради. Спору про цивільне право немає.
В порушення процесуальним норм суд не з'ясував природу правовідносин і дійшов помилкового висновку про те, що: «предметом спору в даній справі є право приватної власності на земельну ділянку по вул. ___________ в с. ______________, тобто між сторонами існує спір про право, що в свою чергу виключає її розгляд в порядку адміністративного судочинства».
     Натомість, як вбачається з мого адміністративного позову, з предмету спору, з позовних вимог, даний спір не є цивільно-правовим. Відсутній спір про право власності на земельні ділянки. Спір стосується виключно оскарження рішення органу владних повноважень, прийнятого з порушенням норм Земельного Кодексу України.
     Відповідно до ч. 2 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України; «Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за    вибором   позивача  адміністративним   судом за зареєстрованим у встановленому порядку   місцем    проживання    (перебування, знаходження)    цієї    особи-позивача, або  адміністративним  судом  за  місцезнаходженням  відповідача,     крім випадків,  передбачених цим Кодексом».
     Відповідно   до   ч. 2   ст.    17   Кодексу   адміністративного   судочинства   України «Юрисдикція адміністративних     судів     поширюється   на публічно-правові спори, зокрема:   спори  фізичних  чи  юридичних  осіб  із суб'єктом  владних повноважень, оскарження   його   рішень   (нормативно - правових   актів   чи   правових   актів індивідуальної дії),  дій чи бездіяльності.
     Незважаючи на це, Дарницький районний суд м. Києва виніс Ухвалу про відмову в відкритті провадження в адміністративній справі на підставі п. 1 ч. 1 ст109 КАС України. Суд помилково вважає, що дана справа не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Вважаю, то даною Ухвалою порушене моє конституційне право на судовий захист.
     Дарницький суд м. Києва не повно з'ясував  обставини справи, що мають значення для справи, висновки суду не відповідають обставинам справи в результаті чого порушені норми процесуального права що є підставою для скасування даної Ухвали.
     Даний позов подається вже втретє:
     Я звернувся з адміністративним позовом до _____________ районного суду Київської області. Суд розглянув мою справу в порядку цивільного судочинства. Я оскаржив таке рішення до Апеляційного суду Київської області. Рішенням Апеляційного суду Київської області від _______ 2010 року в справі _____________ рішення _______________ районного суду скасоване, мені рекомендовано знову звернутись до суду в порядку адміністративного судочинства (копії рішень в додатках).
     Я звертався до Окружного адміністративного суду м. Києва з даним позовом. Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від ___________ 2011 року (в додатках) відповідно до п. 6, ч.3, ст. 108 КАС України мені повернули позовну заяву. В абзаці 6 даної ухвали Окружний адміністративний сул м. Києва прийшов до висновку, що: «...адміністративний позов було помилково подано Позивачем до Окружного адміністративного суду м. Києва, замість вірного районною суду як адміністративного, за місцем проживання позивача». Таким чином Окружним адміністративним судом була визначена юрисдикційна та територіальна підсудність даної справи»,
     Звертаю увагу суду на те, що а Ухвалі Апеляційного суду Київської області від ОНЛ 2.2010 року, абзац 8. також визначена саме адміністративна підсудність даної справи «всі спори, щодо оскаржень рішень дій чи бездіяльності суб'єкті» владних повноважень при реалізації ними управлінських функцій в сфері земельних правовідносин віднесено до компетенції адміністративних судів».
     Відповідно до ч. 8, ст. 199 КАС України спори між судами про підсудність  не допускаються.
     Виходячи і норм КАС України і з вищевикладеного, я належним чином звернувся з адміністративним позовом до Дарницького районного суду м. Києва як до адміністративного за моїм (позивача) місцем проживання.
     В порушення цієї норми Ухвалою від _________ 2011 року Дарницький районний суд допустив спір про підсудність. Ухвала про відмову у відкритті провадження прийнята з порушенням ч. 8, ст. 22, ст. 17, ст. 18, ст.  19. ст. 20 КАС України, а тому така Ухвала підлягає скасуванню.

     Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст. ст. 4, 6, 10, 13, 17, 18, 19,  20, 184, 185, 399, 204 КАС України,

ПРОШУ СУД:


1. Скасувати Ухвалу Дарницького районного суду м. Києва від __________ 2011
року про відмову в відкритті провадження в справі за позовом ____________ до
____________________ сільської ради.
2. Направити  справу   для продовження розгляду до суду першої інстанції в новому складі.

Додатки:

Копії апеляційної скарги для учасників процесу.
Оригінал квитанції про сплату судового збору
Копія позовної заяви з додатками.
Копія оскаржуваної Ухвали.
   
«__» ___________ 2011 року

---
Заяву підготовлено:

ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "ПАРТНЕР"

м. Київ, вул. Грінченка 7, оф.3
тел.(044)227-30-75
тел.(096)200-89-64
тел.(063)506-12-25
тел.(099)438-77-67
e-mail: juristique@ukr.net

Схожі записи:
Попередні записи:

 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?