На главную - Образцы договоров - Договір про розподіл спільного майна подружжя

Договір про розподіл спільного майна подружжя

                                   Д О Г О В І Р

               про розподіл спільного майна подружжя

 

     м. Київ                                                       «   » ____________ 20    р.

     двадцять п'ятого січня тисяча дев'ятсот дев'яносто  дев'ятого

     року.

     Ми, що нижче підписалися,  Леонова Лариса Петрівна та  Леонов

Іван Миколайович,  які  мешкають у м.Харкові по вул.Сумській,  26,

кв. 5,

     уклали цей договір про нижчевикладене:

 

     1. Ми,  Леонова Лариса Петрівна та Леонов Іван Миколайович, у

зв'язку з розірванням шлюбу,  зареєстрованого у 1988 році, зробили

розподіл спільного сумісного майна,  яке ми нажили,  перебуваючи у

шлюбі.

     2. У   власність  Леонової  Лариси  Петрівни  переходять:

     а) гарнітур столових меблів червоного дерева,  що складається

з дев'яти предметів вартістю 2000 (дві тисячі) грн.;

     б) комп'ютер вартістю 1900 (одна тисяча дев'ятсот) грн.

     На загальну суму 3900 (три тисячі дев'ятсот) грн.

     3. У власність Леонова Івана Миколайовича переходять:

     а) гарнітур  меблів  -  жила  кімната  червоного  дерева,  що

складається  з  дев'яти  предметів,  вартістю  1900  (одна  тисяча

дев'ятсот) грн.;

     б) два персидські килими вартістю 1500 (одна тисяча  п'ятсот)

грн.

     На загальну суму 3400 (три тисячі чотириста) грн.

     4. До  цього часу вказане майно нікому іншому не продане,  не

заставлене,  у спорі та під арештом не перебуває,  ніякими угодами

не обтяжене.

     5. Витрати по вчиненню цього  договору  сторони  сплачують  в

рівних частках.

     6. Цей  договір  складено  в  трьох  примірниках,  що   мають

однакову  юридичну силу,  один з них зберігається у справах Першої

київської державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса), а

інші видаються сторонам.

 

 Підписи сторін:

                                            Посвідчувальний напис
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?