На главную - Образцы исковых заявлений - Позовна заява про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати

Позовна заява про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати

                                                                                         До _______ районного суду
                                                                                         в м. Києві

                            

                                                               Позивач:        _______________________ 

                                                                                         який проживає за адресою:

                                                                                         вул. Прорізна, буд. ___, кв. __,

                                                                                         м. Київ,

                                                                                         поштовий індекс _____

   

                                                              Відповідач:   Відкрите акціонерне товариство  «Оберіг

                                                                                        вул. __________, буд. __,

                                                                                        м.Київ,

                                                                                        поштовий індекс_____

                                                                                        Ціна позову:  ______ грн.

 

                                                                   ПОЗОВНА ЗАЯВА

                     про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час
                                                               вимушеного прогулу

 

       З __._______ 20     року я працював оператором у відкритому акціонерному товаристві «Оберіг» м. Києва.

    __.______ 20 року мене звільнили з роботи у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України.

    Вважаю звільнення незаконним з наступних підстав.

    У відповідності з ч. 1, 2 ст. 42 КЗпП України при скороченні чисельності або штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. При рівних  умовах  продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком, працівникам з тривалим  безперервним  стажем  роботи  на даному підприємстві, в установі, організації, а також іншим категоріям працівників.

    Порівняно з іншими операторорами, які залишилися працювати у товаристві, я маю більш високу кваліфікацію і продуктивність праці.

Крім того, я довше них працював у товаристві і маю на утриманні двох неповнолітніх дітей - __________________________, __._______ 20    року народження, та ____________________________, __.________ 20    року народження.

Виходячи з цього, я маю переважне перед ними право на залишення на роботі, однак при звільненні цього до уваги не взяли.

У разі незаконного звільнення з роботи працівник, згідно з ч. 1, 2 ст. 235 КЗпП України повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. Одночасно з цим повинно бути вирішене питання про виплату йому середнього заробітку за час  вимушеного  прогулу  або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи,  але не більш як за один рік.

На день пред’явлення позову до суду я перебував у вимушеному прогулі 17 днів, з __._______ 20   року по __._______ 20   року. За цей час відповідач зобв’язаний виплатити на мою користь заробітну плату в сумі ____ гр. (____ гр. / фактична заробітна плата за останні два місяці роботи / : 42 дні / кількість фактично відпрацьованих робочих днів за два останні місяці роботи / = ___ грн. / розмір середньоденної заробітної плати /  х 22 дні /кількість днів вимушеного прогулу/ ). Свої вимоги у зазначеній частині я збільшу на день розгляду справи в суді.

У разі задоволення мого позову на директора товариства ____________________________ може бути на підставі ст. 237 КЗпП України покладена матеріальна відповідальність на покриття шкоди, заподіяної товариству внаслідок оплати мені вимушеного прогулу. У зв’язку з цим його необхідно залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог. 

У відповідності з п. 1 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» і п. 1 ч. 3 ст. 81 ЦПК України робітники і службовці звільняються від сплати судового збору і витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у справах про поновлення на роботі.

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.

На підставі викладеного й у відповідності з п. 1 ст. 40, ч. 1, 2 ст. 42, п. 2 ч. 1 ст. 232, ч. 1, 2, 5 ст. 235 КЗпП України, керуючись ч. 1, 2 ст. 35, ст. 36, ч. 1 ст. 88, п.5 ч. 6 ст. 130, ст. 143, п. 2, 4 ч. 1 ст. 367 ЦПК України,

 

                                                                              ПРОШУ

       1. Поновити мене на роботі водієм у відкритому акціонерному товаристві «Оберіг» м. Києва.

2. Стягнути з відкритого акціонерного товариства «Оберіг» на мою користь заробітну плату за час вимушеного прогулу в сумі ___ грн.

3. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати.

4. Залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог___________________________, який проживає за адресою: вул. ___________, буд. ___, м. Києва, поштовий індекс _____.

5. Допустити негайне виконання рішення суду в частині поновлення мене на роботі і стягнення заробітної плати, але не більше чим за один місяць.

    6. Під час попереднього судового засідання вирішити питання про витребування у відповідача виписки з постанови профкому про дачу згоди на моє звільнення, виписки із штатного розкладу товариства і копії наказів про прийняття на роботу _______________ і ___________________.

 

Додатки:

   1.    Копія наказу про прийняття на роботу.

   2.    Копія наказу про звільнення з роботи.

   3.    Копії свідоцтв про народження дітей.

   4.    Довідка з місця проживання.

   5.    Довідка про середній заробіток.

   6.    Копії позовних заяв.

 

 ___.___________2010 р.                                                     ______________________

Схожі записи:
Наступні записи:
Попередні записи:

 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?