На главную - Образцы исковых заявлений - Пишемо заяву про застосування строків позовної давності

Пишемо заяву про застосування строків позовної давності

                                         До Дарницького районного суду м. Києва

                                         По справі:    _____________
                                         Судді:    ___________

                                        Позивач:    Товариство з обмеженою
                                        відповідальністю «_________»
                                        ___________________________,
                                        Код ЄДРПОУ _____________

                                        Відповідач:    ______________________________
                                        61000, м.Харків___________________
                                        Тел: не відомий.


                                                          ЗАЯВА
                          про застосування строків позовної давності 

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться справа за позовом ___________ до ТОВ «_____________» про стягнення компенсації при звільненні.

Згідно ст. 267 ЦК України «2. Заява  про  захист  цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності. 3. Позовна  давність  застосовується  судом  лише  за  заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. 4.  Сплив  позовної  давності,  про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові».

Згідно ст. 233 КЗпП України «Строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням  трудових спорів» «Працівник може звернутися з заявою  про  вирішення  трудового спору  безпосередньо  до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного  суду  в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або  повинен  був дізнатися про порушення свого права, а у справах про  звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.  У  разі  порушення  законодавства  про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком».

    Звідси постає питання чи відноситься компенсація при звільненні до заробітної плати.
   
    Порядок та способи оплати праці врегульовані спеціальним законом «Про оплату праці» з наступними змінами.
   
Відповідно до ст. 1 Закону України Про оплату  праці «Заробітна плата - це винагорода,  обчислена,  як  правило,  у грошовому   виразі,   яку   за   трудовим  договором  власник  або уповноважений ним орган  виплачує  працівникові  за  виконану  ним роботу. Розмір заробітної  плати  залежить  від  складності  та  умов виконуваної   роботи,   професійно-ділових   якостей   працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
Згідно ст.2 цього ж Закону структуру заробітної плати становить:

-    основна заробітна плата, якою є винагорода за виконану  роботу відповідно  до  встановлених  норм  праці (норми часу,  виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних  ставок  (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців;
-    додаткова заробітна  плата, що розуміє собою  винагороду за працю понад установлені норми,  за  трудові  успіхи  та  винахідливість  і  за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати,  передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій;
-    інші заохочувальні та компенсаційні виплати,  до яких належать виплати  у формі винагород за підсумками роботи за рік,  премії за спеціальними  системами  і  положеннями,  компенсаційні  та   інші грошові  і матеріальні виплати,  які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені  зазначеними актами норми.

Грошова компенсація при звільненні не відноситься до заробітної плати, а є додатковою гарантією, встановленою за домовленістю сторін. Вимога про стягнення такої компенсації обмежена строком в три місяці. Позивачем цей строк порушено, позов поданий на 15-й місяць після розрахунку.
    Узагальнюючи практику застосування судами законодавства про оплату праці Пленум Верховного Суду України прийняв Постанову №13 від 24.12.99 р. «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці». Як зазначено в п.25 цієї Постанови «Суди мають  враховувати,  що  у  справах про оплату праці діє тримісячний строк звернення із заявою до КТС або безпосередньо  до суду, який обчислюється з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права (статті 225,  233 КЗпП), і відповідно до цього з'ясовувати зазначену дату. Пропуск без поважних причин тримісячного строку звернення  до суду є самостійною підставою для відмови в позові,  однак якщо суд установить,  що останній є необгрунтованим,  він відмовляє в  його задоволенні саме з цих підстав».
   
    Враховуючи вищевикладене, відповідач за первісним позовом ТОВ «_____________» вважає за необхідне звернутись до суду з заявою про застосування позовної давності до позову _____________ в зв’язку з пропущенням нею строку подачі позову, а тому  керуючись ст. 27 ЦПК України, ст. 233 КЗпП України, ст. 267 ЦК України,

ПРОШУ:

    Застосувати до позову _____________ позовну давність та в зв’язку з цим у задоволенні позову відмовити повністю.


     «07» жовтня 2010 р.

Представник ТОВ «_____________»
за довіреністю ______________

Схожі записи:
Попередні записи:

 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?