На главную - Образцы исковых заявлений - Позовна заява про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати

Позовна заява про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати

                                                До Подільського районного суду м. Києва
                                                04071 м. Київ, вул. Хорива 21

                                                По справі: №__________
                                                Суддя:        _________________

                                                Позивач: _______________________
                                                04108 м. Київ, ______________________
                                                ідентифікаційний номер _____________
                                                тел. ___________________

                                                Представник позивача:
                                                Адвокат ___________________________
                                                Адреса для листування:
                                                __________________________________
                                                т. ________________________________

                                                Відповідач: Товариство з обмеженою
                                                відповідальністю «___________»
                                                код ЄДРПОУ ______________
                                                юридична адреса:
                                                03142, м. Київ,. ______________
                                                фактична адреса:
                                                03680, м. Київ, вул. __________________
                                                тел. (____________________)

                                                Ціна позову: 40615 грн. 98 коп.


                                              ПОЗОВНА ЗАЯВА
               про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати
             та грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку

    16.09.1999 року позивачку ______________ прийнято згідно Наказу підприємства від ____________ року №2К на посаду головного бухгалтера в товариство з обмеженою відповідальністю «___________», код ЄДРПОУ ______________, що знаходиться за адресою: м. Київ, _____________________.
    30.09.2013 року вона звільнилась з роботи за згодою сторін відповідно до ч.1 ст.36  КЗпП України  (наказ від 30.09.2013 року № 9К), про що зроблена відмітка у трудовій книжці (копія додається).
На день звільнення з роботи 30.09.2013 року відповідач нарахував їй заробітну плату за період з 01.09.2012 року по 30.07.2013 року в сумі 29057 гри. 46 коп., але не виплатив.

Розрахунок заборгованості по заробітній платі:
За Вересень 2012 року    2832 грн.90 коп.
За Жовтень 2012 року    2913 грн.84 коп.
За Листопад 2012 року    2913 грн.84 коп.
За Грудень 2012 року    2913 грн.84 коп.
За Січень 2013 року    2913 грн.84 коп.
За Лютий 2013 року    2913 грн.84 коп.
За Березень 2013 року    2913 грн.84 коп.
За Квітень 2013 року    2913 грн.84 коп.
За Липень 2013 року    2913 грн.84 коп.
За Серпень 2013 року    2913 грн.84 коп.
Всього:    29 057 грн.46 коп.

Крім цього відповідач не виплатив позивачці грошову компенсацію невикористаної щорічної відпустки за 120 днів з 2008 року по 2013 рік у розмірі 11 558 грн. 52 коп.

З метою отримання доказів наявності та розміру заборгованості перед позивачкою на адресу підприємства-відповідача було направлено адвокатський запит від 29.10.2013 року (копія додається). Однак всупереч вимогам запиту станом на дату подачі даної заяви до суду відповідач інформації не надав. Інших джерел отримання інформації про наявність та розмір заборгованості з виплати заробітної плати та інших виплат не існує, в зв’язку з чим  Позивачка вимушена звернутись до суду з заявою про витребування цих доказів.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода,  обчислена,  як  правило,  у грошовому  виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Відповідно до ст. 21 ЗУ «Про оплату праці» працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства  і  колективного  договору  на  підставі  укладеного трудового договору.

Відповідно до ст. 21 ЗУ «Про оплату праці» заробітна  плата  виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки,  встановлені колективним договором  або  нормативним актом   роботодавця,   погодженим  з  виборним  органом  первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим  колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками,  обраними і уповноваженими  трудовим  колективом), але  не  рідше  двох  разів  на місяць через проміжок часу,  що не перевищує шістнадцяти календарних днів,  та не пізніше  семи  днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Відповідно до ст. 74, 75 КЗпП України, громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Відповідно до ст. 83 КЗпП України, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Не виплативши позивачці при звільненні  заробітну плату та грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки відповідач порушив її права, передбачені ч. 1 ст. 116 КЗпП України, за якою виплата всіх сум, що належить працівнику від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

В порушення вищезазначеної норми керівник підприємства не повідомив позивачку письмово про належні до виплати суми при звільненні.
Згідно з ч. 1 ст. 117 КЗпП України у разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у зазначені строки, підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки  по  день  фактичного розрахунку.
Свої позовні вимоги у зазначеній частині я збільшу на день розгляду справи у суді.
Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до позовної заяви документами.

У відповідності з п. 1 ст. 5 Закону України "Про судовий збір" позивачі звільняються від сплати судового збору у справах про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі, за іншими вимогами, що випливають із трудових відносин.

На підставі викладеного й у відповідності з ч. 1 ст. 47, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 117, ч. 1 ст. 232  КЗпП України,  ч. 2 ст. 124 Конституції України, керуючись п.2 ч.3 ст. 79, п. 2 ч. 1 ст. 367 ЦПК України

ПРОШУ СУД:

    1. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "__________", код ЄДРПОУ __________, адреса: м. Київ, ________________на користь _____________________, РНОКПП ________________:
- заробітну плату за період з вересня 2012 року по серпень 2013 року в розмірі 29057 грн.46 коп.;
- грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку з 2008 по 2013 роки в розмірі 11558 грн. 52 коп;
    2. Допустити негайне виконання рішення суду в частині стягнення заробітної плати, але не більше ніж за один місяць.
   
Додатки:

1.    Копія адвокатського запиту
2.    Копія квитанції та опису про відправлення адвокатського запиту.
3.    копія трудової книжки
4.    копія наказу про звільнення
5.    розрахунок заборгованості по заробітній платі
6.    Копія позовної заяви з додатками для відповідача
7.    Клопотання про витребування доказів


"15" листопада 2014 року     ____________

Схожі записи:
Наступні записи:
Попередні записи:

 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?