На главную - Образцы исковых заявлений - Позовна заява про припинення правовідносин за договором поруки

Позовна заява про припинення правовідносин за договором поруки

                                                     Шевченківський районний суд м. Києва
                                                     04655, ________________________

                                                     Позивач:   _____________________
                                                     08132, ________________________
                                                     засоби зв‘язку відсутні

                                                     Відповідач: Відкрите акціонерне товариство
                                                     _______________________________
                                                     ВАТ„_____________”)
                                                     04119, м. Київ, ____________________
                                                     код ЄДРПОУ _____________
                                                     тел. ________________________--

                                                     Третя особа: Приватне підприємство “_________-”
                                                     04119, м. Київ, вул. _______________-
                                                     код ЄДРПОУ _______________
                                                     тел. ____________________


                                                         П О З О В Н А     З А Я В А
               про визнання припиненим правовідношення за договором поруки

    16 жовтня 2007р. між мною – ______________________- (надалі – Позивач), Відкритим акціонерним товариством _______________________ в особі Першої Київської філії Відкритого акціонерного товариства _______________ (надалі – Відповідач) та Приватним підприємством «_____________» (надалі – Третя особа) був укладений договір поруки (надалі – Договір поруки) відповідно до умов якого Позивач поручився за виконання Третьою особою зобов‘язань за кредитним договором № 116 від 16 жовтня 2007р. (надалі – Кредитний договір).
   
У відповідності до п. 1 Договору поруки Позивач поручився за належне виконання Третьою особою зобов‘язання за Кредитним договором, а саме: погашення основної суми кредиту в сумі 100 000,00 (сто тисяч) грн. 00 коп. та процентів за користування кредитом із розрахунку 18% річних.
Відповідно до умов Кредитного договору Відповідач надав Третій особі кредит у вигляді поновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в сумі 100 000,00 грн. на термін до 15 жовтня 2009р. (п. 1.1.2. Кредитного договору) зі сплатою 18 % (вісімнадцять) процентів річних (п. 1.1.3. Кредитного договору).
Як мені стало відомо в подальшому, без погодження зі мною, як з поручителем та без укладання відповідних додаткових угод до Договору поруки, Відповідач уклав з Третьою особою наступні додаткові угоди до Кредитного договору:

- Додаткову угоду № 2 від 19 травня 2008р. відповідно до умов п. 1 якої, ставка за користування кредитними коштами була збільшена до 19,5 % (дев‘ятнадцять цілих п‘ять десятих) відсотків річних.
- Додаткову угоду № 2 від 19 листопада 2008р. відповідно до умов п 1 якої, ставка за користування кредитними коштами була збільшена до 26% (двадцять шість) відсотків річних.
- Додаткову угоду № 3 від 29 квітня 2009р. відповідно до умов якої, Кредитний договір було доповнено п. 3.3.20. та 3.3.21., якими були встановлені додаткові умови відповідальності за неналежне виконання умов Кредитного договору.

Аналіз внесених змін до умов Кредитного договору дозволяє стверджувати про значне збільшення обсягу моєї відповідальності, як поручителя за Договором поруки.
Пунктом 17 Договору поруки встановлено, що Поручитель знайомий з усіма умовами Кредитного договору.
Однак, звертаю увагу суду на те, що за Договором поруки я поручався за виконання зобов‘язання, що було встановлено редакцією Кредитного договору від 16 жовтня 2007р., а саме в частині повернення кредиту в сумі 100 000,00 грн. зі сплатою 18% річних.

При цьому, як вже зазначалося вище, зміни до Кредитного договору вносились без моєї згоди та без внесення відповідних змін до Договору поруки, як це передбачено п. 13 Договору поруки.

Жодних повідомлень чи пропозицій, щодо внесення відповідних змін до Договору поруки я не отримував, а отже і не був ознайомлений зі змінами до умов Кредитного договору.

Пунктом 10 Договору поруки встановлено, що порука за даним договором припиняється у разі зміни умов Кредитного договору, що можуть викликати збільшення обсягу відповідальності Поручителя без його згоди.

Зазначене знаходить своє нормативне підтвердження в чинному Цивільному кодексу України, п. 1. ст. 559 якого встановлено, що порука припиняється  з припиненням забезпеченого нею зобов‘язання, а також у разі зміни зобов‘язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.
Відповідно до положень ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Способом захисту цивільних прав та інтересів зокрема може бути припинення правовідношення.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 16, 559 Цивільного кодексу України, ст.ст. 107-233 Цивільного процесуального кодексу України,

прошу Суд:

1) Відкрити провадження у справі.
2) Визнати припиненим правовідношення за договором поруки від 16 жовтня 2007р., що був укладений між ___________________, Відкритим акціонерним товариством ____________________ в особі Першої Київської філії Відкритого акціонерного товариства _________________ та Приватним підприємством «_____________».
3) Судові витрати покласти на Відповідача.

    Додатки:   

1)    копія Договору поруки від 16.10.2007р.;
2)    копія Кредитного договору № 116 від 16.10.2007р. з додатковими угодами;
3)    докази сплати судового збору та витрат на ІТЗ судового процесу;
4)    копія позовної заяви з доданими до неї матеріалів для Позивача та Третьої особи.

«____»_________2009 р.        ____________

Схожі записи:
Наступні записи:
Попередні записи:

 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?