На главную - Образцы исковых заявлений - Позовна заява про стягнення заборгованості і неустойки за договором поставки

Позовна заява про стягнення заборгованості і неустойки за договором поставки

                                                До Господарського суду Дніпропетровської області
                                                49600, м. Дніпропетровськ,
                                                вул. Куйбишева, 1а

                              Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю
                                                «ПІДПРИЄМСТВО-1»
                                                Код _______________
                                                Юридична адреса:
                                                ___________________
                                                Фактична адреса:
                                                ___________________
                                                Тел./факс ______________

                         Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю
                                               «ПІДПРИЄМСТВО-2»
                                                Код _______________
                                                Юридична адреса:
                                                ___________________
                                                Фактична адреса:
                                                 ___________________
                                                Тел./факс ______________

                                                Ціна позову:
                                                ___________ грн.


                                                  ПОЗОВНА ЗАЯВА
        про стягнення заборгованості та неустойки за договором поставки


     01 січня 2011 року між позивачем ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО-1» та відповідачем ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО-2» було укладено договір поставки №__________ (в додатках). За умовами договору позивач зобов’язується поставляти товар в магазини відповідача, а відповідач в свою чергу зобов’язується прийняти такий товар та сплатити позивачеві його вартість протягом 90 календарних днів з дня поставки товару. Строки розрахунку зазначені в п.6 Додатку 4 до договору поставки.
Згідно накладних (копії в додатках) позивач поставив відповідачеві продукції на суму:
в березні – ______ грн;
в квітні – ______ грн;
в травні – ________ грн;
в червні – ________ грн;
в липні – _________ грн.
Загальна сума основного боргу складає  __________ грн. На день подачі позову термін сплати вищенаведеної суми закінчився, кошти не сплачено.

     Крім цього, згідно умов договору (п. 8.9), в разі несвоєчасної оплати постачальник має право стягнути з покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки платежу. Ставка НБУ в 2011 році становить 7,75 відсотка (Постанова НБУ від 09.08.2010 р. N 377).
Отже пеня становить:
За березень ________ грн.*(7,75%*2/100)*113 днів/365 днів =__________ грн;
За квітень  ________ грн. *(7,75%*2/100)*82 дні/365 днів = _________ грн;
За травень ________ грн.*(7,75%*2/100)*51 день/365 днів =________ грн;
За червень _________ грн.*(7,75%*2/100)*20 днів/365 днів = __________ грн;
Загальна сума пені становить __________ грн.

     Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання  та  інші  учасники  господарських відносин  повинні  виконувати  господарські  зобов'язання належним чином відповідно до закону,  інших правових актів,  договору, а за відсутності   конкретних   вимог  щодо  виконання  зобов'язання  - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
     Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов  договору  та  вимог  цього  Кодексу,  інших актів цивільного законодавства,  а за відсутності таких умов та вимог -  відповідно до   звичаїв   ділового  обороту  або  інших  вимог,  що  звичайно ставляться.
Відповідно до ст. 612 Цивільного кодексу України боржник  вважається  таким,  що прострочив,  якщо  він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його  у  строк, встановлений договором або законом.
     Згідно ст. 611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов'язання настають  правові  наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.
Таким чином відповідач по справі в порушення положень Договору поставки та вимог законодавства не виконав добровільно своїх зобов’язань, в зв’язку з цим позивач вимушений звернутись до суду з позовом про примусове стягнення боргу та неустойки.
     Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 1, 13, 15, 54 ГПК України, ст. 193 ГК України, ст. ст. 526, 611, 612 ЦК України, 

ПРОШУ СУД:

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО-2» (код 111111111) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО-1» (код 000000000) ________ (______________________) грн. ___ коп. основного боргу, _________ грн. ___ коп. пені та вартість судових витрат.


ДОДАТКИ (належним чином завірені копії):

1. копія витягу з ЄДРПОУ про державну реєстрацію позивача ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО-1»;
2. копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО-2»;
3. копія наказу про призначення директора ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО-1»;
4. копія договору поставки №_________;
5. копії накладних ______ шт;
6. оригінал квитанції та опису про відправлення відповідачеві копії позовної заяви і  доданих до неї документів;
7. оригінал квитанції про сплату державного мита;
8. оригінал квитанції про сплату  витрат  на  інформаційно-технічне  забезпечення судового процесу.

  ________ 2011 року

  Директор
  ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО-1»
  _______________________
      (підпис, П.І.Б.,      М.П.)
---
Заяву підготовлено:

ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "ПАРТНЕР"
м. Київ, вул. Грінченка 7, оф.3
тел.(044)227-30-75
тел.(096)200-89-64
тел.(063)506-12-25
тел.(099)438-77-67
e-mail: juristique@ukr.net
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?