На главную - Образцы исковых заявлений - Позовна заява про визнання ордера на житлове приміщення недійсним та виселення

Позовна заява про визнання ордера на житлове приміщення недійсним та виселення

                                                                                 До місцевого суду  _________

                                                          Позивач:    _________________________

                                                                                         (п. і. б., адреса)

 

                                                   Відповідач:    1.________________________

                                                                                              (п. і. 6., адреса)

                                                                               2.________________________

                                                                                   (найм енування юридичної особи,
                                                                                         що видала ордер, адреса)

 

                                                        ПОЗОВНА ЗАЯВА

     про визнання ордера на житлове приміщення недійсним та виселення

Я є наймачем кімнати площею _ кв. м, у кімнатній квартирі №____у будинку №___ по
вул. _______ у  м. ___________.

Разом зі мною в цій кімнаті мешкають ________________________________________
                                                                                          (п. і. б. членів сім'ї)

«__» _____ 200_ р. у зв'язку з ____________________________________________________

                                                                                              (причини)

звільнила (й) ся кімната (ти) площею __ кв. м. На житлову площу, що звільнилася

____________________________________________________________________
(найменуванням 2-го відповідача)

видано ордер громадянину    ___________________________________________.
                                                                  (п. і. б. 1-го відповідача)

        Наша сім'я потребує поліпшення житлових умов, оскільки забезпе­чена житловою площею
меншою за рівень, визначений законодавством, і перебуває на квартирному обліку
з ________ 20  р.

Відповідно до статей 54, 59 і 117 Житлового кодексу України та ста­тей 3, 15, 118 і 119
Цивільного процесуального кодексу України.-

                                                             ПРОШУ:

1. Ордер № _, виданий «_» ___ 200_ р. _________________________________________
                                                      (найменування органу чи організації, що видав (ла) ордер)          

__________ громадянину _____________________визнати недійсним.

 (п. і. б. 1-го відповідача)

2. Виселити ____________________ з кімнат (й) площею __ кв. м

           (п. і. б. 1-го відповідача)

в квартирі № _ будинку № _ по вул. _________.

3. Визнати за мною право на спірну житлову площу.

Додатки:

     1) Копія ордера та довідка Ф-3.

2) Витяг з особового рахунка.

3) План квартири.

4) Квитанції про сплату судового збору і судових витрат.

5) Копія позовної заяви на ___ арк. в __ примірниках (відповідно кількості відповідачів).

 

 

Підпис_________                             Дата__________

 

Схожі записи:
Наступні записи:
Попередні записи:

 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?