На главную - Образцы жалоб - Скарга на відмову слідчого у задоволенні клопотання

Скарга на відмову слідчого у задоволенні клопотання

                          ЗАСТУПНИКУ ПРОКУРОРА м___

                          _____________________________

                          Адвоката

                          _____________________________

                          Захисника,

                          який діє на підставі нотаріально

                          засвідченої довіреності

                          _____________________________

                          обвинуваченого у кримінальній
                          справі
№ 08-00001

                           “__”______ 20   р. № 111

Скарга

на відмову  слідчого _______ у задоволенні клопотання у кримінальній

справі № 08-00001 (постанова від “__”_____ 20   р.)

              На ім'я слідчого _____ було заявлено клопотання про призначення економічної

експертизи.

        У задоволенні клопотання відмовлено на тій підставі, що проведення такої ек­спертизи у даній справі не є обов'язковим, тому слідчий вважає заявлене клопо­тання необґрунтованим.

       Однак таке твердження є помилковим. У даній справі не встановлено належ­ним чином подію злочину. Суть обвинувачення полягає в тому, що нібито Н. безпідставно пред'явив для одержання податкового кредиту податкові накладні. Однак податкові накладні не визнані у встановленому порядку недійсними, або такими, що оформлені неналежним чином. Крім того, сам Н. податкові накладні (у постанові про порушення кримінальної справи не вказано їхній номер, дату та кількість) не подавав, на деклараціях, за якими подавались накладні для одержан­ня податкового кредиту стоїть не його підпис.

     За таких умов, необхідно з'ясувати, які саме накладні є такими, що не підля­гають подачі, з яких причин, які норми закону при цьому порушено. Станом на “__”______20   р. немає рішення ДПІ про те, що певні податкові накладні підлягають виключенню з податкового кредиту, немає рішення про донарахування. Отже подія злочину не встановлена належним чином. У всякому разі немає офіційного документа (рішення ДПІ), який би підтверджував факт несплати до бюджету пев­них сум.

     Таким документом не може бути довідка п.Н. — інспектора-ревізора, бо за нею не прийнято жодного рішення відповідної ДПІ. Н. є особою, підлеглою відділу дослідних перевірок і за своїм статусом не може приймати рішень про до­нарахування певних сум або про застосування санкцій, а також вживати інші за­ходи, передбачені законом про податкову службу. Діючи упереджено та виконую­чи волю начальства, Н. не врахувала заперечень поданих службовими особами Державного підприємства «У». Є й інші дані, які вказують на її упередженість.

     Ця обставина підтверджується і тим, що у початковій довідці були відсутні дані, які б вказували, яку норму закону порушено. На вимогу керівників Інспек­тора Н., а також слідчого, вона дала додатковий висновок, який значно відрізняється від початкового висновку, що прямо вказує на її зацікавленість у справі.

      Її інтерес полягає в тому, щоб у начальства склалося уявлення про неї як про висококваліфікованого спеціаліста, що може надати їй переваги у підвищенні по службі. Більше того, діючи упереджено, Н, проігнорувала ту обставину, що подат­кова декларація, за якою включався податковий кредит, не подавалась Н., про що свідчить відсутність його підпису на декларації.

     У матеріалах підприємства «Укррезерв» є висновки аудиторів, які спростову­ють висновок Н. Але діючи однобічно за однією наперед взятою версією та всупе­реч вимогам ст. 22 КПК слідство не приєднує матеріалів аудиторського висновку,

яким спростовується висновок Н.

    Щоб упевнитись, що в даному випадку є підстави для порушення криміналь­ної справи або вони відсутні, потрібно призначити економічну експертизу. Дії слідчого, який у цьому відмовляє, засвідчують його упередженість у цій справі та однобічний підхід, що є порушенням вимог статті 22 КПК.

    Більше того, оголосивши про закінчення слідства і пред'явлення матеріалів справи для ознайомлення, слідчий не надав їх у повному обсязі. Надано тільки пер­ший том справи. В той же час, слідчим активно продовжується збирання доказів, що є грубим порушенням кримінально-процесуального закону Так, в період ознайом­лення з матеріалами слідства, слідчий проводив допити свідків (свідка К).

    Усе це засвідчує, що за проведенням даного слідства необхідно значно поси­лити прокурорський нагляд.

     Усі кроки захисту, які спрямовані на допомогу слідству, зокрема, щодо наяв­ності або відсут-

ності події злочину, до уваги не приймаються. Допомога слідству полягає не тільки у визнанні

вини (як це вузько і неправильно розуміє слідчий), але і в тому, щоб допомогти слідчому не

 допустити помилки у визначенні події злочину, вини, кваліфікації злочину, з'ясуванні всіх тих

обставин, які вказують на користь Н.

У зв'язку з наведеним та керуючись ст. 234, 236, 22 КПК України

Прошу:

    Провести ретельну перевірку наведених обставин та скасувати постанову слідчого Н. і зобов'язати його призначити економічну експертизу,

    

   Додаток : копія постанови.

  

   Захисник, адвокат       _____________

Схожі записи:
Наступні записи:
Попередні записи:

 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?