На главную - Образцы договоров - Договір купівлі та продажі земельної ділянки

Договір купівлі та продажі земельної ділянки

                                                            Договір
                                   купівлі та продажі земельної ділянки

 м. Київ                                                                  "___"____________ 20  р.

        Ми, що нижче підписалися,     ______________________________

___________________________________________________________,

названий в подальшому "Продавець", діючий на підставі           ______

____________________________________________________________,

          (рішення відповідної ради, його номер і дата)

і _______________________________________________________,

названий в подальшому "Покупець", уклали цей Договір про наступне:

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. Продавець  продав,  а  Покупець  купив  земельну ділянку

площею ____________, розміщену на землях, що знаходяться у віданні

_______________________________________________________,

                           (назва ради)

надану для ______________________________________________.

                        (мета використання ділянки)

                2. ЦІНА ПО ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ

     2.1. Продаж земельної ділянки провадиться за ____________

_______________________________________________________

                         (сума у гривнях)

     Нормативна ціна земельної ділянки складає ________________

_________________________________________________________,

                         (сума у гривнях)

     2.2. Покупцем на рахунок Продавця в _______________________

банку ____________________________________________________________

                           (реквізити банку)

перераховано _______________________________________________

                             (сума у гривнях)

____________________________________________________________

           (назва платіжного документа та дата оплати)

                       3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

     Продавець продав,  а  Покупець  купив  по   даному   Договору

земельну  ділянку,  вільну від будь-яких майнових прав і претензій

третіх осіб,  про яких в момент складання  Договору  Продавець  чи

Покупець не міг не знати.

                        4. РОЗГЛЯД СПОРІВ

     Всі спори,   котрі   можуть   виникнути  з  даного  Договору,

вирішуються  шляхом  переговорів   між   сторонами,   а   у   разі

неможливості  вирішення  спорів  шляхом  переговорів  - у судовому

порядку.

                          5. ІНШІ УМОВИ

     5.1. Невід'ємною частиною Договору є:

     - план  земельної  ділянки  з  визначенням  її  розмірів  або

державний акт на право приватної власності на землю;

     - довідка  про  визначення нормативної ціни земельної ділянки

(визначається згідно Закону України "Про плату за землю");

     - рішення  відповідальної  місцевої ради про продаж земельної

ділянки у випадках, коли вона виступає продавцем.

     5.2. Цей  Договір  і  документ  про  сплату  вартості землі є

підставою  для  відведення  земельної   ділянки   в   натурі   (на

місцевості)  і видачі державного акта на право приватної власності

на землю.

     5.3. Додаткові умови: _______________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________.

     5.4. Даний  Договір складений в ________________ примірниках,

                                        (кількість)

один з яких зберігається у справах _______________________________

_____________________________________________________________

              (назва державної нотаріальної контори,

_____________________________________________________________.

     адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса)

                    Адреси та реквізити сторін 

Продавець: __________________       Покупець: ____________________

_____________________________       _____________________________

_____________________________       _____________________________

_____________________________       _____________________________

_____________________________       _____________________________

Підписи:

Продавець: __________________       Покупець: ____________________

                                    М.П.                                                                    М.П.
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?