На главную - Образцы договоров - Договір купівлі та продажі квартири

Договір купівлі та продажі квартири

                           Договір купівлі та продажі  квартири 

м. Київ                       

  "___" _______________ 20   р. 

__________________________________________________
                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

що проживає за адресою ____________________________________,

                                                                                    (повна адреса)

 (надалі іменується "Продавець"), з одного боку, та

 _________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

що проживає за адресою ________________________________________                                                                    (повна адреса)

(надалі іменується "Покупець"), з другого боку,  уклали цей Договір купівлі-продажу квартири (надалі іменується "Договір") про таке:

 1. Продавець __________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові)

зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність Покупця, а Покупець ____________________________________________

                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)

зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити квартиру № ____________________________________________________

                        (цифрами і прописом)

в будинку № ____________________________________________________________

                                    (прописом)

на вулиці ______________ в місті ________________________________________.

2. Квартира складається з _________ кімнат жилою площею _______ кв. м та кухні. Загальна площа квартири _______________ кв. м ________________

_____________________________________________________.

(прописом)

3. Квартира належить Продавцю на підставі _________________________, виданого ____________________________________________________

___________________________________________________

(ким, коли, за яким номером виданий правовстановлюючий документ)

зареєстрованого у ___________________________________.

                  (де, коли, за яким номером зареєстрований правовстановлюючий документ )

4. Договірна ціна квартири за цим Договором складає __________________.

                                                                (прописом)
5. Оплата вартості квартири здійснюється Покупцем під час нотаріального посвідчення цього Договору шляхом передачі Покупцем Продавцеві коштів у розмірі, що визначений у п. 4 цього Договору.

6. Продавець цим підтверджує,  що квартира, визначена у п. 1 цього Договору, належить йому на титулі права власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами чи державою, а також не обтяжена будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством.

7. Витрати, пов'язані із укладенням цього Договору оплачує _____________.

8. Продавець зобов'язується звільнити квартиру з членами своєї сім'ї не пізніше _______________________________________, а Покупець дає згоду на проживання Продавця в квартирі до цього терміну.

9. Момент переходу права власності на квартиру, визначену у п. 1 цього Договору, від Продавця до Покупця та момент переходу ризиків випадкової загибелі такої квартири збігається із моментом набуття чинності цим Договором, як такий момент визначений у п. 11 цього Договору.

10. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

11. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення у встановленому відповідним чинним законодавством порядку та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

12. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

13. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

Продавець: _________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
___________________________

 

Продавець: _________________

 (підпис)

 

Покупець: __________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

 

Покупець: __________________

 (підпис)

 
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?