На головну - Зразки скарг - Зразок скарги на дії слідчого в порядку ст. 48, 234 КПК України

Зразок скарги на дії слідчого в порядку ст. 48, 234 КПК України

                                      Апеляційний суд ___________ області

 Суддя __________________________

 Справа № _______________

 Захисник _______________________

                 в інтересах підсудного___________

 ______________________________
 по обвинуваченню за ст. 191 ч. 5, ст. 364 ч. 1

                 ст. 366 ч. 1 КК України 

                            Скарга  на дії  слідчого в порядку ст. 48, 234 КПК України 

В засіданні апеляційного суду ____________ області від “__”__ 200_ р. до матеріалів справи приєднано скаргу на дії слідчого С. Суд звернув ува­гу на необхідність уточнення поданої скарги. Виконуючи зауваження суду, подаю уточнену і доповнену скаргу такого змісту.                                

Слідчий С. допустив порушення норм процесуального права, чим істотно погіршив становище обвинуваченого.

Так, в порушення норм, які регулюють отримання зразків для експертного, дослідження, слідчий передав експерту зразки цигарок «Табак» з порушен­ням статті 199 КПК України: тобто без винесення постанови про відібрання, зразків цигарок «Табак». За наслідками проведення слідчої дії — одержання зразків для експертного дослідження — складається протокол з додержанням ви­мог ст. 85 КП К України, з яким знайомляться і який підписують всі учасники про­цесуальної дії. Такий протокол про відібрання цигарок «Табак» та порожнього блоку з-під цигарок слідчим також не складено.                         

Таким чином невідоме джерело одержання зразків цигарок, від кого вони одержані в якості зразків, чи були в реалізації, яким чином попали на територію  України.                                                                 

Отже експертиза, проведена з порушенням вимог закону, бо в якості зразків пред'явлено цигарки невідомого походження, одержанні з порушенням вимог статті 199 КПК. Упізнання зразків проводилось з порушенням вимог статті 175 КПК. Зокрема назва цигарок була заклеєна так, щоб її неможливо було прочитати, а також щоб не можна було побачити чи має блок цигарок акцизну марку чи ні (згідно пояс­нень свідка Д., з участю якої проводилось впізнання). За таких умов не ви­ключається, що для впізнання надавались цигарки зовсім іншої марки, зовнішньо схожі на ті, що знаходились на зберіганні в суді.

Відповідно до статті 62 Конституції України обвинувачення не може грунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом. Оскільки слідчий С. надав експерту зразки цигарок «Табак», одержані з порушенням вимог ст. 175, 199 КПК України, тобто незаконним шляхом, то результати проведеної експертизи не можуть прийматись до уваги і підлягають виключенню з числа доказів. Дії слідчого були незаконні, що повинно бути враховано при вирішенні скарги.

Докази: Пояснення свідка Д. в судовому засіданні від “__”.__.200_ р., накладні на цигарки «Табак» , протокол пред'явлення для впізнання свідкам Д., С. та К. блоку з-під цигарок марки «Табак» , адмінматеріали справи № 123, згідно яких блоки цигарок марки «Табак» були затримані у зв'язку з тим, що вони бу­ли без акцизних марок , висновок судово-товарознавчої експертизи № 123, складений НДІСЕ від “__”.__.200_ р.

Відповідно до судово-товарознавчої експертизи № 123 складеної НДІСЕ від “__”.__.200_ р. на цигарках не зазначена дата виготов­лення, відсутній сертифікат відповідності, відсутня вказівка на фірму, яка ви­готовила цигарки, вичерпано термін придатності. Разом з тим, експерт вис­ловила припущення, що цигарки можна передати в реалізацію тільки при складенні відповідною комісією випробування на їхню придатність для ре­алізації. Однак таке випробування не проведено, а отже експертиза є непо­вною і до того ж грунтується на припущенні експерта, а не на категоричному висновкові.

Висновок експерта суперечить Закону України «Про акцизний збір на алко­гольні напої та тютюнові вироби» (Реєстраційний номер 329\95-ВР) п. 6 статті 9 якого встановлює: «Конфісковані тютюнові вироби підлягають знищенню». Екс­перт, володіючи інформацією про те, що цигарки поступили без акцизних марок, не врахував її.

Слідчий С. не вжив заходів для проведення випробувань, про необхідність яких заявив експерт, та не врахував вимог закону щодо знищення цигарок, допу­стивши порушення вимог ст. 22 КПК України (про всебічність, повноту й об'єктивне дослідження обставин справи).

В порушення ст. 22 КПК, яка зобов'язує слідчого виявити як ті обставини викривають, так і ті, що виправдують обвинуваченого, слідчий С., ввівши обставини, які виправдують обвинуваченого Ф. (показавши свідків Т. та Б., а також інші матеріали — заперечення Б. та Т., доповнення до заперечень та апеляційне подання прокурора К.), не приєднав їх до матеріалів справи, а направив їх в УБОЗ нібито для подальшої перевірки. В такий спосіб слідчий не тільки проявив «Необачність та необ'єктивність, але і скрив від суду наявність матеріалів, що оправдують обвинуваченого Ф. Отже слідчий С. допустив порушення вимог статті 22 КПК України й обвинувальний ухил.              

   Довідково: суд задовольнив клопотання про витребування цих матеріалів УБОЗу.                                              

Для повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин справ обхідно в порядку статті 311, 313 КПК України допитати в судовому засіданні експерта для роз'яснення і доповнення його висновку, зокрема в частині можливості передачі таких цигарок в реалізацію, а також оглянути зразки цигарок  «Табак» та блоку з-під цих цигарок. Однак слідчий С. не долучив ці зразки до матеріалів справи, чим порушив вимоги ст. 313 КПК України.

Разом з тим, слідчий С., в порушення вимог ст.. 22 КПК України з'ясував у Державній митній службі України чи завозились цигарки такої мари на митну територію України.                                         

Отже, для з'ясування наведених обставин, та вирішення скарги на дії слідчого С., необхідно :                                            

а) Витребувати зразки — блок з-під цигарок «Табак» та пачку цигарок «Табак», які були предметом дослідження експерта та впізнання свідками Д. і С., для їхнього огляду в суді.                            

б) Викликати до суду та допитати в порядку статті 311 КПК експерта С. з приводу зразків цигарок «Табак», а також для уточнення його висновку (зокрема з'ясування того, хто виготовив цигарки, їх придатності для реалізації тощо).                                      

в) Усуваючи неповноту, допущену слідчим С., витребувати від Державної митної служби України довідку про те, чи мала місце поставка на митну територію України цигарок «Табак».                                 

Отже дії слідчого С. свідчать про його упередженість і однобічність обвинуваченого Ф., порушують вимоги ст. 22, 85,199, 313 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст. 62 Конституції України і ст. 48,85, 199, 234 КПК України                              

Прошу:

1. Визнати незаконними дії слідчого С. з передачі зразків невідомого походження для експертного дослідження без відповідної постанови і протоколу відібрання зразків та виключити з числа доказів акт експертизи як неналежний та недостовірний (недоброякісний) і такий, що складений з порушенням вимог за­кону.

2. Визнати незаконними дії слідчого С. пов'язані з непередачею до суду зразків — блоку з-під цигарок «Табак» та пачки цих цигарок — та витре­бувати їх і оглянути в суді.

3. Визнати незаконними дії слідчого С., який скрив від суду докази, які виправдують обвинуваченого Ф,, та приєднати їх до матеріалів спра­ви. Повідомити слідчого С. про подання скарга на його дії та її розгляд.

4. Для з'ясування обставин передачі зразків невідомого походження виклика­ти на судове засідання експерта, який проводив судово-товарознавчу експертизу № 123  НДІСЕ від “__”.__.200_ р., для його допиту і дачі роз'яснень що­до його висновку,

5. Усуваючи неповноту, допущену слідчим С., витребувати від Дер­жавної митної служби України довідку про те, чи мала місце поставка на митну те­риторію України цигарок «Табак».

6. Врахувати, що суд задовольнив клопотання про витребування матеріалів від  УБОЗу, які виправдують обвинуваченого Ф. (показання свідків Т. та Б., а також інші матеріали — заперечення Б. та Т., доповнення до заперечень та апеляційне подання про­курора К.).

Додаток: Дві копії скарги, копія запиту адвоката до Державної митної служби, відповідь на який не одержано.

Захисник _________                

Схожі записи:
Наступні записи:
Попередні записи:

 
Пошук

Сайт на іншій мові
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультації на форумі
Залиште власну думку
Як часто звертаєтеся за послугою або консультацією юриста?