На головну - Зразки скарг - Оскарження дій слідчого

Оскарження дій слідчого

                                                                          “__”_______ 20   р. №33\55

Прокурору міста _________

_________________ області

справа № 08-34567

              Скарга на дії слідчого

                                         у кримінальній справі № 08-34567 по обвинуваченню

                                                      Н. та Л. в порядку ст. 234 КПК України

     Слідчий з ОВС слідчого відділу податкової міліції ДПА в ___ об­ласті майор податкової міліції _____ розслідує кримінальну справу службо­вих осіб __________ підприємства Н. за ст. ст. 212 ч. 3; 364 ч. 1; 364 ч. 2; 366 ч. 2; 209 ч. 2; 365 ч. З КК Ук­раїни та  Л. за ст. ст. 212 ч. 3; 364 ч. 1; 366 ч. 2 КК України.

     Захист, відповідно до ст. 22, 48 КПК України подав клопотання від “__.__.200_ р. про з'ясування незаконних дій податкових органів, які на тривалий час опечата­ли приміщення бухгалтерії, чим припинили доступ до документів і позбавили службових осіб можливості подати декларацію про доходи. Не подача декларації обвинуваченням кваліфікується як умисні дії з ухилення сплати податків. Крім того, з метою скрити ці факти, співробітники податкової служби вилучили без на­лежного оформлення Журнал реєстрації перевірок. Захист просив провести розслідування цих фактів, виявити осіб, які опечатували бухгалтерію та вилучили Журнал реєстрації перевірок, оскільки ця обставина засвідчує, що не подача дек­ларації за відповідний квартал 2003 і 2004 р. викликана неправильними діями по­даткової служби та вилученням нею всіх документів. Ця обставина говорить на користь обвинувачених, а тому відповідно до статті 22 КПК України підлягає пе­ревірці.

       “__”_______ 20   р. слідчий відхилив подане клопотання. Слідчий ___ вважає, що вилучена книга реєстрації перевірок не є речовим доказом, а тому не підлягає приєднанню до матеріалів справи. Крім того слідчий вважає, що факту опечатування бухгалтерії не могло мати місця. При цьому слідчий, обґрунтовую­чи свою постанову, вказує, що __(підприємство)__ ніяких скарг з цього при­воду не подавало. Отже, клопотання щодо обставин, які свідчать на користь об­винувачених, слідчий відхилила без будь-якої перевірки, вигороджуючи працівників ДПІ, які належать до того ж відомства, що і слідчий, В такий непра­вильний спосіб слідчий, проявляючи однобічність і порушуючи вимоги ст. 22 КПК України намагається захистити «честь мундира» і покласти вину за не подачу декларації на обвинувачених.

       Не відповідає дійсності й твердження слідчого про те, що ___(підприємство)___

 не звертався із скаргами на неправомірні дії працівників податко­вої служби. Зокрема, __(підприємство)__ зверталось до начальника ____ ДПІ з листом № 1 від “__”_______20    р., про що був зроблений вхідний за­пис в ДПІ № 2 від  “__”______20    р.

       На ім'я керівництва __(підприємства)__ вих. № 100 від “__”______20   р. була направлена скарга в якій наголошувалось, що в ре­зультаті дій податкової служби «порушується робочий цикл працівників бух­галтерії, неможливо своєчасно та повністю зробити відповідні бухгалтерські записи і проводки та відправити звітність».       Наголошувалось також, що «неод­норазові прохання про повернення документів або надання ксерокопій цих документів залишаються без уваги». У скарзі також ставилось питання розгля­нути ці факти протиправних дій та прийняти відповідне рішення. Але жодних дій з боку податкової служби вжито не було. Замість цього листом № 567 від “__”______20   р. начальник ______ ДПІ повідомив, що начебто вони повер­тались “__”______20  р., але працівники ___(підприємства)__ відмовились їх одержати.

Водночас вже “__”______20   р. _________ податкова інспекція лис­том № 1234\5\6

 знову вимагає ряд документів, погрожуючи при цьому санкціями. Крім того ДПІ “__”______ 20  р. приймає рішення про застосування адміністративного арешту активів платника податків (приміщення зерносховища, приміщення контори, хлібопекарню) і проводить опечатування бухгалтерії. Згідно Акту від “__”______ 20  р. податкова служба вилучила (не надавши копій документів) касову книгу за 2003 рік та чекову книжку. Крім того ряд доку­ментів були вилучені прокуратурою та СБУ згідно актів вилучення від “__”______20   р, відповідно до запиту № 5\345 від “__”_______  20   р.

Усі ці обставини підлягали перевірці. Слід також врахувати, що цілий ряд різних силових структур займався перевірками майже одночасно. Кожна з них вилучала документи, не надаючи копій. Листи переписки підтверджують, що у бухгалтерії склалась ситуація, за якої неможливо було своєчасно здати відповідні звіти та декларації через відсутність самих документів. Однак слідчий не провела перевірку цих обставин, не виявила осіб, які опечатували бухгал­терію, не дала оцінку тим документам, які вказані у цій скарзі. Навпаки, слідчий, без належної перевірки, заявляє, що ___(підприємство)__ начебто і не зверталось із скаргами.

У зв'язку з цим та керуючись ст. 22, 48, 234 КПК України

Прошу:

       Постанову слідчого від “__”_____20  р. про відмову у задоволенні клопотання за­хисника скасувати. Доручити слідчому з ОВС слідчого відділу податкової міліції ДПА в ______ області майору податкової міліції _________ провести пе­ревірку вказаних обставин, виявити названі документи, виявити та допитати в якості свідків осіб податкової служби, які здійснювали арешт та опечатування приміщень.

 

   Захисник   _____________

Схожі записи:
Наступні записи:
Попередні записи:

 
Пошук

Сайт на іншій мові
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультації на форумі
Залиште власну думку
Як часто звертаєтеся за послугою або консультацією юриста?