На головну - Зразки договорів - Аренда автомобіля за договором

Аренда автомобіля за договором

                          Договір оренди автомобіля

м. Київ                                                                   «   »____________20  р.

     Ми, що  нижче  підписалися,  Петренко  Петро  Іванович,  який

мешкає  в  м.  Харкові  по  вул.  Виноградній,  3,  кв.  6 (далі -

Орендодавець), та  Васько  Катерина  Семенівна,   яка   мешкає   у

м. Харкові по вул. Ковпака, 17, кв. 2 (далі - Орендар),

     уклали цей договір про нижчевикладене:

 

     1. Орендодавець здав, а Орендар прийняв в оренду мікроавтобус

марки "Форд Транзит",  двигун N 456321,  кузов N 987654, шасі б/н,

державний номерний знак А 6543 ХЕ,  зареєстрований РЕВ УДАІ УМВС у

м.  Харкові  20 червня 1994 р.,  строком на п'ять років з двадцять

першого листопада тисяча дев'ятсот дев'яносто  дев'ятого  року  до

двадцять  першого  листопада  дві  тисячі четвертого року з правом

використання його в межах м.  Харкова і Харківської та Полтавської

областей.

     2. Вказаний мікроавтобус  належить  Орендодавцю  на  підставі

технічного  паспорта серії АМА N 456643,  виданого РЕВ УДАІ УМВС у

м. Харкові 20 червня 1994 р.

     3. Мікроавтобус  оцінюється  в  25 000 (двадцять п'ять тисяч)

грн. (акт оцінки).

     4. Орендна  плата  за користування мікроавтобусом встановлена

сторонами  щомісячно  в  розмірі  400  (чотириста)   грн.   Оплата

проводиться Орендарем не пізніше 20 числа поточного місяця.

     5. Орендар    зобов'язується     використовувати     згаданий

мікроавтобус   за   цільовим   призначенням,   не  допускати  його

ушкодження,  вчасно проводити технічний огляд.  Він також бере  на

себе   всі  витрати,  пов'язані  із  зберіганням  і  експлуатацією

орендованого мікроавтобуса.

     6. Орендодавець   зобов'язується   передати   мікроавтобус  у

встановлений  цим  договором  строк  у  стані,  який  би  повністю

відповідав  технічним вимогам і давав змогу безперешкодно володіти

і  користуватися  ним,  та  стверджує,  що  будь-яких  перепон  до

володіння  і  користування  ним  (у тому числі спору та арешту) не

існує.

     7. Мікроавтобус  передається  в  оренду  з  правом  укладення

договору суборенди, який допускається лише зі згоди Орендодавця.

     8. Учасники    угоди   допускають   можливість   дострокового

розірвання договору за умови попередження про це другої сторони  в

місячний строк.

     9. Усі витрати,  пов'язані з посвідченням  договору,  сплачує

Орендар.

     10. Зміст статей 257,  258,  260,  262,  264,  265 Цивільного

кодексу сторонам роз'яснено.

     11. Цей договір  складено  в  трьох  примірниках,  які  мають

однакову юридичну силу, один з них залишається у справах нотаріуса

(назва органу нотаріату), а інші видаються сторонам.

 

 Підписи сторін:

                                            Посвідчувальний напис
 
Пошук

Сайт на іншій мові
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультації на форумі
Залиште власну думку
Як часто звертаєтеся за послугою або консультацією юриста?