На головну - Юридичні статті - Опіка і піклування

Опіка і піклування

      Опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення виховання дітей до досягнення ними повноліття, які втратили батьків, які залишилися без батьківської опіки. Опіка і піклування встановлюється також для захисту особистих і немайнових прав та інтересів неповнолітніх дітей, станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і обов'язки. 

      Опіка і піклування встановлюється державною адміністрацією районів, районів в Києві, Севастополя, виконавчими комітетами міських, районних та селищних рад за місцем проживання особи, яка підлягає опіці або за місцем проживання опікуна. 

      Безпосереднє ведення справ опіки покладається на відповідні відділи місцевої державної адміністрації. У селищах справами опіки безпосередньо віддають виконавчі комітети селищних і сільських Рад народних депутатів. 

      Вказівки органи опіки та піклування здійснюють свою діяльність в інтересах таких категорій осіб: 

      - що досягли 18 років; 

      - які визнання судом недієздатними внаслідок душевної хвороби; 

      - недієздатних осіб, які потребують опіки за станом здоров'я; 

      - які визнані судом обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями, наркотиками. 

      Опіка встановлюється над неповнолітніми, які не досягли п'ятнадцяти років і над громадянами, визнаними судом недієздатними внаслідок душевної хвороби. 

      Піклування встановлюється над неповнолітніми у віці від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років і над громадянами, визнаними судом обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами. Основна відмінність між опікою і піклуванням полягає в тому, що опіка встановлюється і призначається опікун над недієздатними особами, а піклування встановлюється і призначається піклувальник над особами з частковою дієздатності. Опікун або піклувальник призначається з числа осіб, близьких підопічному, або з осіб, виділених громадською організацією, або з числа інших осіб. 

      На підставі рішення суду встановлюється опіка над майном громадянина визнаного безвісно відсутнім. 

     Органи опіки та піклування за своєю ініціативою, за клопотанням підопічних, державних або громадських організацій, а також за заявою інших осіб можуть звільнити опікуна чи піклувальника, коли встановлять неналежне виконання своїх обов'язків. 

     Опіка припиняється: 

     - після досягнення неповнолітнім п'ятнадцяти років; 

     - у разі повернення неповнолітніх, які досягли п'ятнадцяти років, на виховання батькам; 

     - у разі видужання або значного поліпшення здоров'я особи, визнаної недієздатною, відновлення судом її у дієздатності; 

      - внаслідок смерті підопічного. 

     Піклування припиняється: 

     - після досягнення підопічним вісімнадцяти років; 

     - при одруженні неповнолітньої особи; 

     - у разі скасування судом обмеження в дієздатності осіб, що зловживають спиртними напоями або наркотичними речовинами; 

     - якщо відпала причина, що викликала встановлення піклування над над особою, станом не могла самостійно захищати свої права; 

      - внаслідок смерті особи, яка перебувала під піклуванням. 

     При припиненні опіки чи піклування, орган опіки та піклування виносить рішення. Посвідчення, забирається.
 
Пошук

Сайт на іншій мові
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультації на форумі
Залиште власну думку
Як часто звертаєтеся за послугою або консультацією юриста?