На головну - Юридичні статті - Заповіт та спадкування

Заповіт та спадкування

      Спадкування розуміють - перехід майна померлого до інших осіб.  Спадкування за заповітом є тоді, коли власник, спадкодавець має бажання висловити свою волю, кому та до кого має перейти його майно після смерті. Заповіт може визначатися, як розпорядження власника своїм майном на випадок його смерті.

      Заповіт – односторонній правочин, є договором, так як відповідно до нього права та обов’язки для інших осіб виникають на підставі волевиявлення заповідача. Заповіт може складати тільки дієздатна особа. Якщо буде виявлено, що заповідач діяв у стані, коли не міг розуміти значення власних дій, то у судовому порядку заповіт може бути визнаний недійсним. Відповідно до закону заповіт має бути письмовий із зазначенням дати та місця його складання, з підписом заповідача та нотаріально посвідчений.

      Спадкодавець – це особа, яка була власником майна і після смерті якої це майно залишилося.  Особи, до яких це майно перейшло називають спадкоємцями. Спадкоємиць має повне право прийняти спадщину, або відмовитися від неї.

      Спадкування можливе лише у двох випадках: за заповітом та за законом. Громадяни та держава можуть бути спадкоємцями як за заповітом так і за законом, а юридичні особи тільки за заповітом.

      Спадкування за законом має місце, коли: заповіту не має, заповіт визнано не дійсним, спадкоємці, призначенні в заповіті, померли до відкриття спадщини або відмовилися від неї. Цивільний  Кодекс України визначив коло спадкоємців за законом: діти, дружина і батьки, онуки та правники, брати та сестри, дід та баба, утриманці, держава.

      Час відкриття спадщини - день смерті заповідача. Місце – місце проживання спадкодавця або місцезнаходження майна.

      Заповіт, що складений пізніше, скасовує попередній заповіт, навіть тоді, коли  попередній заповіт також був скасований заповідачем. Коли пізніше складений заповіт судом визнаний не дійсним, то раніше складений заповіт зберігає силу.

      Заповіт може бути визнаний не дійсним у судовому порядку за позовом заінтересованих осіб, якими можуть бути спадкоємці за законом, спадкоємці за іншими заповітами, прокурор, фінансові органи, якщо є підстави передбачити, що спадкоємцем буде держава.

      Спадкоємцям, що прийняли спадщину, державна нотаріальна контора, видає свідоцтво про право на відкриття спадщини після закінчення шестимісячного терміну з дня відкриття спадщини.
 
Пошук

Сайт на іншій мові
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультації на форумі
Залиште власну думку
Як часто звертаєтеся за послугою або консультацією юриста?