На головну - Юридичні статті - Цивільні правовідносини

Цивільні правовідносини

      В системі суспільних правовідносин значне місце посідають цивільно-правові відносини, оскільки вони найчастіше виникають у суспільстві.

       Під цивільно-правовими відносинами юридична консультація розуміє певні майнові або особисті немайнові суспільні відносини, які виникають у процесі цивільного обігу між його учасниками. Під цивільним обігом розуміється обіг товарів, надання послуг, ринок науково-технічної продукції тощо.

      Суб’єктами цивільно-правових відносин є учасники цивільного обігу, які вступають між собою в певні стосунки. В будь-яких цивільно-правових стосунках завжди буде не менше двох суб’єктів. Суб’єктами можуть бути:

-          громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства. Їх називають фізичними особами;

-          різноманітні організації, підприємства та установи, кооперативні та громадські організації тощо. Цю групу називають юридичними особами.

      Для того, щоб громадянин виступав суб’єктом цивільних правовідносин, перш за все він повинен володіти цивільною правоздатністю.

      Цивільна правоздатність – це здатність людини бути носієм цивільних прав і обов’язків, тобто здатність мати цивільні права і нести обов’язки. Всі громадяни, незалежно від віку і стану здоров’я, наділенні цивільною правоздатністю. Вона виникає з моменту народження і припиняється смертю або визнанням громадянина померлим.

      Жоден громадянин за свого життя 7не може бути позбавлений цивільної правоздатності, але може бути обмежений в ній за рішенням суду.

      Цивільна дієздатність настає тоді, коли особа досягла певного віку і має відповідне психічне здоров’я. за своїм обсягом дієздатність поділяється на: повну, часткову, мінімальну, обмежену.

      Повна дієздатність настає по досягненню повноліття, тобто  18 річного віку. У випадках одруження до досягнення повноліття повна дієздатність настає з моменту одруження. Часткова дієздатність настає у громадян віком від 15 до 18 років. Мінімальна дієздатність надається неповнолітнім, які не досягли 15 років. Обмежена дієздатність може бути визначена судом громадянам, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами і цим самим ставлять себе чи сім’ю в тяжке матеріальне становище. Обмежено дієздатний громадянин може укладати угоди щодо розпорядження майном лише за угодою піклувальника, який призначається судом.

      Визнання громадянина недієздатним може мати місце лише за постановою суду, якщо громадянин внаслідок душевної хвороби або божевілля не може усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними. Визнання громадянина недієздатним тягне за собою певні правові наслідки: над ним встановлюється опіка, він не може вчиняти угод. Їх вчиняє за нього його опікун.

      Об’єктами цивільних правовідносин є те, з приводу чого ці відносини виникають. За цільовим призначенням та правовим режимом об’єкти цивільних правовідносин поділяються на види: речі, дії, результати інтелектуальної творчості, особисті немайнові блага.

      Речами визнають матеріальні предмети, які здатні задовольнити певні потреби людини та складають певну цінність.

       Дії можуть бути об’єктами цивільно-правових відносин, якщо вони мають юридичне значення. Виникають найчастіше з договорів та інших зобов’язань.

      Результати інтелектуальної творчості також є об’єктами цивільно-правових відносин, оскільки з фактом створення такого результату, його використання і правової охорони виникають певні права і обов’язки між суб’єктами.

      Одним із різновидів цивільних правовідносин є правовідносини, що виникають між його суб’єктами з приводу особистих немайнових благ. До них належать честь, гідність, ім’я, життя, здоров’я,  тощо.
 
Пошук

Сайт на іншій мові
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультації на форумі
Залиште власну думку
Як часто звертаєтеся за послугою або консультацією юриста?