На головну - Юридичні статті - Закон про кримінальну відповідальність

Закон про кримінальну відповідальність

         Закон про кримінальну відповідальність це прийняте законодавство України про кримінальну відповідальність саме  КК України, що ґрунтується на основі Конституції України та прийнятих загальновизнаних нормах міжнародного права.

       Закон України про кримінальну відповідальність має відповідати положенню, що міститься у чинному міжнародному договорі, згоду на обов’язковість якого надано ВРУ. Злочинне діяння та його караність,  інші наслідки визначаються тільки Кримінальним кодексом України.

      Кримінальний кодекс України – система національних законодавчих норм України та доданих до  них положень міжнародних договорів, що містять загальнообов’язкові норми кримінального права. Нормативний акт прийнятий Верховною Радою України, що містить систему взаємопов’язаних та взаємоузгоджених кримінально-правових норм. Іншими словами – система кримінальних законів України, відповідно до  яких кримінальні закони, прийняті після набрання чинності КК, обов’язково включаються до нього після набрання законом чинності.

    Аспекти кримінального закону. Кримінальний закон, є кримінальний кодекс, єдиний законодавчий акт, у якому за певною системою та послідовністю викладено кримінально-правові норми. Кримінальний закон є окрема стаття Кримінального кодексу, її частина, що передбачає відповідальність за вчинений злочин певного виду. Кримінальний закон – відповідні положення міжнародних договорів, додані до КК на загальногалузевому рівні,  відповідно до Закону України «Про дію міжнародних договорів на території України.»

      Положення за якими злочинне діяння, а також його караність, інші нормативно – правові наслідки визначаються тільки КК України. Це законодавче закріплення принципу не має злочину та покарання без зазначення на те у законах, та певне відтворення принципу законності, який закріплено в Конституції України. Ніхто не має відповідати за дію або без діяння, що на годину вчинення не визнавалися законом як правопорушення або злочин.

      У кримінальному законодавстві існує презумпція відповідно до знання закону особою, яка вчинила злочин. Відсутність такого знання за умов виключно об’єктивного характеру у кожному випадку має існувати конкретна, підтверджена наявністю виняткових обставин.
 
Пошук

Сайт на іншій мові
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультації на форумі
Залиште власну думку
Як часто звертаєтеся за послугою або консультацією юриста?